PERŇA SYSTÉM KROMĚ BĚHU PŘEBÍRÁ I ČESKOU CHODECKOU REPREZENTACI. REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY CHŮZE 2023.

Jan Pernica zvaný Perňa se stal novým trenérem české chodecké seniorské reprezentace. Kdo bude jeho asistentem?

J A N    P E R N I C Ahttps://www.beh-trenink.cz/

REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY CHŮZE 2023 v .pdf 

Činnost a náplň práce trenéra reprezentace ČR.

• Realizuje a naplňuje Koncepci reprezentace 2022-2032.

• Koordinuje financování a realizaci přípravy reprezentace.

• Navrhuje a realizuje systémovou návaznost článků vrcholového sportu směrem k reprezentaci ČR.

• Po linii jednotlivých sekcí, skupin disciplín realizuje koncepční přístup v přípravě a rozvoji disciplín.

• Navrhuje nominační kritéria, a na jejích základě, navrhuje nominaci sportovců, vedení a doprovodu na mezinárodní akce.

• Zabezpečuje zdravotní a metodický servis.

• Spoluprácuje na tvorbě Termínové listiny ČAS.

• Jednání TR ČAS (cca 6 -8x ročně).

• Jednání „rozšířené“ TR ČAS ve stěžejních obdobích roku (dle potřeby).

• Jednání na úrovni sekcí (dle potřeby) – reprezentační trenér, asistenti vybraní vedoucím trenérem sekce, reprezentační trenér pro kategorie mládeže.

1.2. Cíle a úkoly TR ČAS v roce 2023:

1.2.1. Hlavním cílem TR ČAS pro rok 2023, jsou úspěšná vystoupení reprezentace na stěžejních soutěžích roku - MS, ME U23, ME U20, ME v chůzi, Světových universitních hrách. Vedlejším cílem TR je účast reprezentace na EYOF a mezistátních utkáních (U23, U20, U18, U16, vrhů), a to jako příležitost pro získání reprezentačních zkušeností.

1.2.2. Úkoly pro naplnění cílů: • Navrhnout, na základě výkonnosti a predikce umístění, reprezentační výběry pro reprezentační akce. • Zabezpečit kvalitní přípravu vybraných závodníků a reprezentačních výběrů včetně zdravotního zabezpečení. • Dosáhnout optimální úrovně motivace závodníků, trenérů a zabezpečujících týmů. • Optimalizovat využití finančních prostředků na přípravu reprezentantů směrem k vrcholným akcím ve spolupráci s RSC, VSCM, SCM, Akademiemi a oddíly. • Navrhnout optimální nominační kritéria na hlavní akce roku, odpovídající hlavnímu cíli TR. • Zabezpečit kvalitním obsazením plánovaná mezistátní utkání dle nominačních kritérií.

1.2.3. TR ČAS si klade za úkol naplňovat úkoly stanovené v Koncepci reprezentace pro dané období. Realizovat propojení TR ČAS a jednotlivých sekcí seniorské a juniorské reprezentace. Ve spolupráci s komisí mládeže pracovat na návaznosti a propojení od ČPTM po RSC.

1647077385Stranky z COACH03 2022 tituljpg

 

Janu Pernicovi držíme palce, aby úspěšně zvládnul s PERŇA SYSTÉMEM KOMBINACI BĚHU s CHŮZÍ !!!