Logo smolachuze
(informační leták)

Pepa Poděbrady 4 389

Sportovní spolek SMOLA CHŮZE byl založen v roce 2011 JOSEFEM SMOLOU, JAROSLAVEM RIEDEREREM a JANEM HADRAVOU.

Spolek je od samého počátku své činnosti atletickým oddílem registrovaným u Českého atletického svazu.

Členskou základnu vytvořili a zároveň prvními atlety spolku se stali LENKA BOROVIČKOVÁ, PETR ADAM a JOSEF SMOLA, všichni tři jsou díky jejich schopnostem od samého počátku pravidelnými účastníci a „sběrateli“ medajlí z vrcholných veteránských soutěží – Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Europa Challenge a patří k absolutní světové špičce ve svých veteránských kategoriích. Tím jsou zároveň motorem a vzorem pro jejich mladší následovníky.


IMG 4533V roce 2021 dochází k ukončení spolupráce s IVO PITÁKEM. Důvodem jsou zásadní názorové rozdíly na zásadní otázky jako je vedení a fungování české chodecké reprezentace, české chůze jako celku nebo vzájemné vztahy vůbec, které se ukázaly od zimy 2020/2021 jako blokující další vývoj, tak, aby nebyla zvýhodňována pouze úzká zapouzdřená skupinka tzv. "vyvolených", bez možnosti vést dialog i s ostatními skupinami a zájemci o českou chůzi.

V roce 2016 se IVO PITÁK (profesionální trenér sportovního centra MŠMT a trenér jilemnického sportovního gymnázia, nejúspěšnější trenér chůze v ČR současnosti) stává trenérem Josefa Smoly a v roce 2017 vstupuje Ivo Piták do spolku s celou svojí chodeckou skupinou v čele s ANEŽKOU DRAHOTOVOU.

Ivo Piták se trenérskému řemeslu začal věnovat ještě v době svého aktivního závodění v druhé polovině osmdesátých let minulého století. Na olympijských hrách, mistrovství světa a Evropy, světových a evropských pohárech startovala celá řada jeho svěřenců. Takže my jsme už několikátou generací, která skupinu tvoří, a v každém případě máme ambice být tou nejlepší. My máme motivaci a velikou chuť uspět, on má za sebou zkušenosti, vědomosti a zatím i dostatek sil. Toto spojení nám dává šanci uspět ve sportovním světě i na mezinárodním poli. Naším cílem jsou medaile a naše filozofie je dána výrokem:

„Není důležité zvítězit, ale slušně se chovat“

Žofka, Balšán, Doležal, Moc, Bílek, Vavřačová, Dibelková a v posledních letech Drahotová – to jsou jen hlavní jména spojená s výkony, které měly a mají v evropské i světové chůzi zvuk! A když chceme, aby v jejich stopách vyšli další následovníci, nemůžeme očekávat, že se z ničeho nic někde v Čechách vynikající chodec objeví. Žvaněním se neobjeví!


IMG 3703 StředníNemohl jsem se už dívat na to, jak ve chvíli, kdy si Anežka Drahotová vybere svůj díl smůly a problémů, není nikdo, kdo by ji výsledkově alespoň částečně zastoupil. To byl moment, kdy jsem si řekl, že pokud chci, aby se česká chůze stala konkurenceschopnou, musím spojit a podpořit chytré a úspěšné lidi se stejným zájmem a musíme okamžitě přestat planě debatovat a začít něco dělat.


pchh132aSpolek SMOLA CHŮZE nabízí spolupráci trenérům a závodníkům (chodcům), aby pod hlavičkou spolku do světa a Evropy znovu vyrazili. Snaha a pomoc spolku zahrnuje všechny kategorie. Od těch nejmenších, až po veterány. Jako první moji nabídku pochopili a přijali trenér Ivo Piták a jeho chodci. Sám jsem začal s touto skupinou trénovat, tak mám jasnou představu o tom, jak je možné pracovat a proč právě této skupiny se mezinárodní výsledky dlouhodobě drží – zde se příliš nediskutuje, neteoretizuje, ale pracuje. A to je moje filozofie, díky níž se podařilo vybudovat i firmu SMOLA KONSTRUKCE s.r.o.

Pomocnou ruku podáváme taktéž i nově vznikajícímu atletickému oddílu ve Vrchlabí. Chci, aby k chůzi byly přiváděny děti „nepřebrané“ přednostně ostatními disciplínami.
Jsme na začátku cesty a vím, že to nebude snadná cesta. Ale chůzi, jako atletickou disciplínu mám rád, zajímá mě a tak zde budete moci sledovat, jak se sny a plány daří uskutečňovat!


Spolek SMOLA CHŮZE je zároveň pořadatelem významných chodeckých závodů v ČR:

  • Mezinárodní Pražská chodecká hodinovka
  • Mezinárodní padesátka – Mistrovství ČR na 50km chůze mužů i žen, zároveň národními mistrovstvími dalších evropských zemí

Při pořádání a organizaci závodů velmi úzce spolupracujeme s AC Rumburk v čele s Honzou Reinem.


Generálním partnerem spolku SMOLA CHŮZE je společnost SMOLA KONSTRUKCE s.r.o., která je partnerem Českého atletického svazu a Generálním partnerem nejvýznamnějších chodeckých závodů v ČR, kterými jsou chodecké závody: