Přinášíme stručné informace ze zasedání Organizačního výboru Mistrovství Evropy v chůzi družstev, konaného dne 25.ledna 2021 v Praze.

erwc Podebrady212325 lockup 4cf lZasedání proběhlo v přátelském a konstruktivním duchu za účasti starosty města Poděbrady, 1.místostarosty města Poděbrady, generálního ředitele Lázně Poděbrady a.s., předsedy Českého atletického svazu, vedoucího oddělení soutěží a mezinárodního oddělení Českého atletického svazu, ředitele mítinku Poděbrady Walking, vedoucího ekonomického oddělení Českého atletického svazu, jednatele společnosti SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. a předsedy spolku SMOLA CHŮZE.

Město Poděbrady v čele se starostou a Lázně Poděbrady, a.s. v čele s generálním ředitelem deklarovali maximální možnou součinnost a spolupráci na akci.

D. Bor informoval o plánovaném zabezpečení soutěže, včetně trasy a jejího okolí, které bude obdobné jako při podzimním mítinku 2020 nebo Evrospkém poháru 2017. Bude potřeba umístit platformu nad květinové hodiny. Park u zámečku byl z poloviny zrekonstruován a generální ředitel Lázně Poděbrady ho nabídl k využití během ME.

Generelně je ale potřeba vnímat současnou situaci a omezení související s covidem. Problém shlukování lidí atd. Atletická chodecká školička a fan zóna - je v plánu je uskutečnit, přemostění trati ani tribuna pro diváky není v plánu je realizovat. Bude rozhodnuto blíže k akci v kontextu aktuální situace. To se bohužel týká i testovacího závodu den před ME pro dorost a veterány. Nutnost konání testovacího závodu bude prověřena s EA, ale trvá problém s žádostí o vyjímku.

Josef Smola, člen OV ME v chůzi družstev, Poděbrady