Úspěchy našich rozhodčích chůze na mezinárodní úrovni.

V druhé polovině tohoto roku se na scéně světové atletiky objevila pro chodecké rozhodčí nová výzva. V rámci získání nových rozhodčích mezinárodní úrovně, vypsala Světová Atletika (WA) zkoušky pro aspiranty na posty rozhodčích stříbrné úrovně.

Za Česko byli ČAS ke školením a následné zkoušce nominovaní Miloslav Lapka a Martin Nedvídek z AC Rumburk. Jednou z podmínek účasti na zkoušce byla dobře zvládnutá angličtina, neboť online zkoušky probíhaly primárně v angličtině.  Přípravy na zkoušky se účastnilo více než 150 kandidátů.

Americký rozhodčí, chodec a velký propagátor chůze Jeff Salvage poprvé v historii rozebral celé MS v Budapešti, změřil na počítači míru nekontaktu jednotlivých závodníků v různých situacích, zaměřil se i na práci kolen. Poprvé v historii tak dostali rozhodčí z nejvyšší soutěže dokonalý rozbor své práce.  Na základě těchto podkladů proběhly více než zajímavé webináře pro budoucí i současné mezinárodní rozhodčí.

Aspiranti rozhodcových funkcí byli proškoleni i Piercem O’Callaghanem z Irska (místopředseda WA a bývalý elitní chodec) a následně absolvovali online testy.

Závěrečné zkoušky se uskutečnily 21.10., tedy v den konání Pražské chodecké hodinovky. Miloslav Lapka patří tradičně k prvním přihlášeným k tomuto závodu, pravidelně v Praze závodí i Martin Nedvídek. Oba na startu chyběli a ač je neúčast mrzela, omluvenku měli více než pochopitelnou.

Testování probíhalo několik hodin, krom písemné a mluvené části hodnotili také budapešťská videa. V časovém limitu se museli zaměřit na závodníky označené šipkou a vyhodnotit, zda neporušují chodecká pravidla.

Všeobecně se očekávalo, že vyhodnocení zkoušek bude, vzhlede k jejich rozsahu, nějakou dobu trvat. Zástupci světové chůze a WA však předvedli rychlou práci a tak v minulé týdnu obdrželi oba naší zástupci e-mail potvrzující jejich příslušnost k WA Race Walk Silver level rozhodčím. Po dlouhé době má tak česká chůze hned 2 zástupce na mezinárodním panelu rozhodčích.

Oběma zástupcům české atletiky a především chůze gratulujeme k mimořádně úspěchu.

Jeden z našich zástupců dokonce zvládl zkoušky na úrovni vyžadované pro Gold level závody a můžeme se tak třeba do budoucna dočkat ještě většího úspěchu. Bravo.

Pro zájemce pak byla zpřístupněna zkušební videa i s odpověďmi. Videa si zájemci mohou pustit v plné rychlosti a následně se podívat na výsledky v sekci answers. Pro edukativní účely jsou pak videa uveřejněna i v poloviční a čtvrtinové rychlosti. 

https://www.racewalk.com/Officiating/2023SilverExam.php?fbclid=IwAR3VxxVKtXtjcY5oJu4mehUU4zWkmYVOFCLY5dFJzjQJDr90ujghK6aVlw4