!!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!! 10. ročníku Pražské chodecké hodinovky na 21.října 2023 / !!!ACHTUNG TERMIN ÄNDERUNG!!! des 10. Internationales Prag Bahngehen auf 21.Oktober 2023

TERMÍNOVKA 2023 v .pdf / Wettkampftermine 2023 in .pdf 


SCH2

SCH2