PŘIHLÁŠKY, PROPOZICE, ADRESA MÍSTA KONÁNÍ  / ANMELDUNGEN, AUSSCHREIBUNG, ADRESSE DES VERANSTALTUNGSORTES 

DATUM: sobota 22.října 2022 / am Samstag, den 22.Oktober 2022

PŘIHLÁŠKY / ANMELDUNGEN:  https://www.sportt.cz/register/1186

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ / ADRESSE DES VERANSTALTUNGSORTES http://www.ac1890.cz/pages/oddil/kontakt.php

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ON-LINE / ANMELDUNGSLISTE ON-LINE: https://www.sportt.cz/races/all/startlist/1186

PROPOZICE / AUSSCHREIBUNG:

Propozice Hodinovka FINAL CZ