Milí přátelé,

rádi bychom se vyjádřili k situaci fungování SMOLA CHŮZE a činnostem Ivo Pitáka.

pitak 1Ačkoliv v minulosti SMOLA CHŮZE s Ivo Pitákem spolupracovala, naše cesty se rozešly a aktuálně jsou naše aktivity rozdělené. Důvodem jsou zásadní názorové rozdíly na zásadní otázky jako je vedení a fungování české chodecké reprezentace, české chůze jako celku nebo vzájemné vztahy vůbec, které se ukázaly od letošní zimy jako blokující další vývoj, tak, aby nebyla zvýhodňována pouze úzká zapouzdřená skupinka tzv. "vyvolených", bez možnosti vést dialog i s ostatními skupinami a zájemci o českou chůzi.

Ivo Piták má navíc celou řadu aktivit, které nemají s činností SMOLA CHŮZE nic společného a nejsou SMOLA CHŮZE ani nijak zaštiťovány. 

SMOLA CHŮZE tak ukončuje s Ivo Pitákem spolupráci a tímto mu děkuje za uplynulou spolupráci.  

Zároveň tímto krokem SMOLA CHŮZE upravuje svou základní  filozofii z  původní „Není důležité se zúčastnit, ale zvítězit.“  na "Není důležité zvítězit, ale slušně se chovat".

za SMOLA CHŮZE z.s.   Josef Smola