LENKA SLABÁKOVÁ JE  78 BODOVÁ !!! = ZÁSADNÍ POSUN V POŘADÍ  = VELIKÁNSKÁ OMLUVA OD UDO SCHAEFFERA

Udo Schaeffer se tímto omlouvá Lence Slabákové za chybné přidělení bodů, vzniklé tím, že Udo jako správný gentelman původně přiřadil Lence věkovou kataegorii  W45. Lenka Slábková je W55 a získává  tak dle bodovacích tabulek 78bodů a zároveň se posouvá na třetí místo v ženách! Níže korektura - opravená tabulka: .

210605 GSW RumburkA