FORMULÁŘE PRO CESTU NA OLOMOUCKOU DVACÍTKU V CHŮZI! 

imagesKONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY 

Pro potřeby cesty na Olomouckou dvacítku a z ní je potřeba vyplnit formuláře pro cesty mimo okres s uvedením, že se jedná o účast na hromadné akci. Tento formulář musí mít vytištěný každý účastník u sebe a prokázat se v případě kontroly! Dále pak je potřeba mít vyplněný Selfreporting formulář. Oba dva formuláře jsou ke stažení níže ve formátu.pdf

!!! A nezapomenout na RT PCR TEST NA COVID !!!: 

Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku (nejdříve 8.4.2021 v 9:01 hodin). Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, předloží lékařské potvrzení. Povinnost předložení negativního výsledku RT-PCR testu na onemocnění COVID-19 se vztahuje na všechny povinné osoby (závodníci, rozhodčí, organizátoři a média), i když již absolvovaly očkování na COVID-19. 

FORMULÁŘ PRO CESTU MIMO OKRES DO OLOMOUCE.pdf

SELFREPORTING FORMULÁŘ.pdf

Selfreporting formulář musí být vyplněn v den závodu (v tištěné podobě bude k dispozici i v místě závodu)

 A když tohle všechno absolvujete, tak nezapomeňte přijít na START a po startovním výstřelu hlavně jít dopředu........a užít si závod.