Upozornění pro šíření dezinformací a pomluv zejména pro pana závodníka Víta Hlaváče a pro pana funkcionáře STK Petra Kratochvíla

Smola prilohaV článku ze dne 28.ledna 2021 na našem webu, kde uvádíme možný výběr závodníků pro ME v chůzi družstev, Poděbrady máme následující mandáty:

Josef Smola, je členem organizačního výboru ME v chůzi družstev Poděbrady za sekci chůze, a zároveň má mandát od předsedy OV ME v chůzi družstev Poděbrady k tomu, aby mu šéftrenérka chůze Kateřina Čermáková předkládala průběžně stav příprav chodecké reprezentace a její nominace na výše uvedenou akci.

Dále Firma SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. zakoupila od Českého atletického svazu marketingová práva na základě margetinové smlouvy a SMOLA CHŮZE z.s. je právoplatným členem  - oddílem řádně registrovaným u Českého atletického svazu.  Firma SMOLA KONSTRUKCE s.r.o. je partnerem Českého atletického svazu a hlavním oficiálním partnerem ME v chůzi družstev Poděbrady

!!!!Velmi důrazně proto žádáme, aby výše uvedení pánové Vít Hlaváč a Petr Kratochvíl nepodávali  a nerozšiřovali prostřednictvím sociálních sítí dezinformace a zejména aby nepoškozovali výše uvedené jméno!!!!

!!!!V opačném případě by mohlo totiž dojít k tomu, že výše uvedená jméno, firma a spolek s tímto jménem spojená, budou nuceni záležitost řešit právní cestou pro poškození jména. Výše uvedení dva pánové si zřejmě neuvědomují, kolik peněz v řádech milionů Kč výše uvedená firma a spolek investovaly za posledních pár let do české chůze!!!! Za stávající stav budeme minimálně žádat omluvu, prozatím bezplatnou. 

Josef Smola