Koronavirus (COVID-19) zasáhl i do světa chůze. Závod LUGANO TROPHY 8.března 2020 zrušen!!! Jsou kvůli koronaviru v ohrožení i další plánované závody?

Bohužel Koronavirus zasáhl i do světa sportu a tedy i chůze. Závod  LUGANO TROPHY, který se měl konat v neděli 8.března 2020 byk zrušen a v tomto roce se ani nebude konat v žádném náhradním termínu. 

CANCELLATION OF THE COMPETITION LUGANO TROPHY 2020

Vysvětlení ke zrušení závodu LUGANO TROPHY 2020:

Ve Švýcarsku platí kvůli koronaviru (COVID-19) generelně zákaz pořádání kulturních a sportovních akcí s počtem účastníků nad 1.000 osob. Přestože se chodeckého mítinku LUGANO TROPHY každoročně účastní celkově včetně pořadatelů a technického zázemí cca 100 - 150 osob, tedy daleko méně než 1.000, rozhodl kanton (okres) TICINO (kam spadá Lugano), vzhledem k mezinárodní závodnické účasti (mj. mezi přihlášenými byli i závodníci  a závodnice z Číny....), že se LUGANO TROPHY letos konat nebude. A neuvažuje se ani o jeho konání v žádném náhradním termínu v roce 2020.

Další na pořadu zrušení závodů je velice pravděpodobně ME MASTERS v hale v portuglaské BRAZE (15.-21.března 2020), kde je vzhledem k velkému počtu přihlášených z celé Evropy, velká pravděpodobnost zrušení. 

 Jsou kvůli koronaviru v ohrožení ohrožení i další plánované závody? Níže nejbližší závody,  v pořadí dle termínu konání:

8. března LUGANO TROPHY CANCELLATION OF THE COMPETITION  - ZRUŠENO - O DŮVODECH ZRUŠENÍ INFORMUJEME VÝŠE

15. - 21. března  ME MASTERS BRAGA chůze 3.000m v hale a 5km na okruhu (Portugalsko)

21. března  DUDINCE MČR 50km chůze a mezinárodní chodecký mítink

2. - 4. dubna ME MASTERS MADEIRA chůze 10km a 30km (Portugalsko)

4. dubna PODĚBRADY WALKING