Dlouholetý úspěšný chodecký tandem se po MS dohodl na ukončení spolupráce.

19 doha 3658Po 19.místě na MS v Doha se trenér Ivo Piták a závodnice Anežka Drahotová pokusili rozebrat příčiny opakujících se výkonnostních výpadků a najít cestu k tomu, aby na OH v Tokiu nebyla Anežka jenom do počtu.

Stručně to charakterizoval Ivoš Piták.

Proti očekávání jsme dostali v Doha na prdel a realita nás velmi tvrdě postavila na zem.  

V praxi jsem si opět ověřili základní fakt, že sami sebe "neobelžeme" a pravdou je, že jsme potlačovali a nechtěli vidět nechtěné. Takže celkem spokojeně vznikla taková nějaká symbióza našeho myšlení i konání a výsledkem bylo 19.místo na MS. 

Výsledek nesoustředěnosti, výmluv, kalkulací, jiných priorit, trochy pohodlnosti, neukázněnosti a hledání zkratek, snadnějších a lehčích cest ... 

Prostě jsme si jen ověřili, že tak, jak je ve vytrvalostní atletice (i té rádoby vrcholové) zvykem u nás pracovat, se možná lze na olympiádu nominovat, ale v žádném případě se na ní nedá uspět! 

Protože jestli se má uspět, musí být jednoznačně postavené priority a nesmí se z dané cesty uhýbat, zpomalovat, hledat zkratky a podobně. 

Nesmí se udělat pokud možno ani jeden krok vedle. Svět se nezadržitelně zlepšuje, přístup těch nejlepších je velmi tvrdě profesionální a dalo by se říct:“Kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Bohužel v názorech na to, jak vzniklou situaci řešit a jak směrem k Tokiu pokračovat, nenašla závodnice s trenérem shodu a proto se dohodli na ukončení přímé trenérské spolupráce. Ivo Piták zůstává u Anežky pouze v pozici konzultanta a člověka, který jí svými dlouholetými zkušenostmi nejen s její přípravou může pomoci. Ale zodpovědnost za přípravu a tvorbu plánů převzal australský trenér Brend Vallance (u něhož se připravovala v posledním závodním roce například i Zuzka Schindlerová).

V současné chvíli se Anežka Drahotová připravuje na VT v JARu už podle zaslaných plánů australského trenéra a Ivoš Piták je s Lukášem Gdulou a Víťou Hlaváčem na Lanzarote.

Doufejme, že Anežka zrestartuje s novým trenérem svoji dřívější motivaci a ukázněnost.

Ivo Piták přepracoval plán chodecké přípravy reprezentace a společně s Katkou Čermákovou chce v této situaci více propojit přípravu matadora Luka Gduly, nastartovaného Víti Hlaváče s mládežnickými talentíky, abychom se na třech EP v Poděbradech v letech 2021,23,25 nemuseli za českou reprezentační úroveň stydět.