Oficiální dokument IAAF : Závodní chůze - Program soutěží - Návrh

Z originálu Race Walking Competition Programme pro chodeckou veřejnost zpracoval a okomentoval Míla Lapka

Chodecká komise IAAF po pečlivém uvážení doporučila zásadní změny Radě IAAF s cílem zabezpečit budoucnost závodní chůze na největších mezinárodních atletických soutěžích.Navržené změny, jak jsou uvedenyníže, budou prezentovány a diskutovány během příštího zasedání Rady IAAF v Dauhá 10-11 března 2019. Tímto návrhem bude dosaženo rovnosti mezi muži a ženami na OH a na všech velkých mezinárodních závodech, vždy po dvou tratích pro muže a ženy.

Délka tratí pro dospělé kategorie by měla být změněna z 20km a 50km na 10km a 30km od roku 2023 na MS v Atletice. Kontrolní elektronický systém na bázi elektronických čipů ve vložce bot by měl být zaveden na soutěžích od roku 2021.

 Návrh změn

Akce

Muži

Ženy

Tokyo 2020 OH

20km / 50 km

20 km (*)

Oregon 2021 MS v Atletice

20km / 30km

20km / 30km

2022 MS družstev v chůzi

10km / 30km

10km / 30km

Budapest 2023 MS v Atletice

10km / 30km

10km / 30km

Paris 2024 OH

10km / 30km

10km / 30km

(*) Na základě jednání Rady IAAF v prosinci 2019 bylo doporučeno Mezinárodnímu olympijskému výboru zařadit také 50km ženy na program OH v Tokiu.

Toto rozhodnutí a s ním spojené doporučení v Monaku 2. 2. 2019 bylo přijato po mnoha diskusích, po dvou letech. Ve skutečnosti proces konzultací se světovou chodeckou špičkou začal v září 2016 v rámci strategického plánu rozvoje závodního chůze.

Chodecká komise IAAF je hrdá na bezprecedentní úsilí pro zapojení všech rozhodujících osobností a institucí do této diskuse (včetně atletů, trenérů, rozhodčích, ostatních komisí a skupin IAAF, fanoušků, sponzorů, organizátorů, hlasatelů a ostatních). Toto úsilí bylo doprovázeno dvojjazyčným dotazníkem (na počátku roku 2018) který vyplnilo přes 1650 jednotlivců a 100 atletických federací, včetně možnosti vlastního návrhu. Chodecká komise IAAF pečlivě balancovala mezi vyjádřenými názory a tímto návrhem změn.

Je důležité vědět, že několik současných světových chodců spolupracovalo s Komisí, stejně jako s interními a externími partnery s těmito návrhy:

  • Vylepšit propagaci a formy prezentace naší disciplíny včetně zobrazení grafiky on-line, včetně pravidel znalých komentátorů a zobrazení biometrických dat závodníků
  • Kreativně propagovat rychlost a techniku naší disciplíny vtažením publika do interaktivní účasti během závodu, například “jdi jako oni a bojuj jako šampion“
  • Zvýšit počet chodeckých závodů (společně s rozvojem kontinentálních a světových mistrovství, ostatních soutěží světové série IAAF nebo jako samostatná propagace) na základě propagace blahodárného zdravotního působení chůze na lidskou populaci.
  • Zlepšit propagaci současných hvězd světové chůze
  • Revidovat současná pravidla, s tím, že se zavede pravidlo pro uplatnění nové technologie.
  • Zlepšit vzdělávání a praxi mezinárodních a postupně národních rozhodčích chůze z hlediska universálního uplatňování pravidel.
  • Zlepšit propagaci univerzální dostupnosti závodní chůze pro každého.
  • Propagovat lépe světové chodecké soutěže a ukázat atletům ze všech zemí pod IAAF, že je možné v závodní chůzi vyniknout a dosáhnout na stupně vítězů.

Chodecká komise IAAF si je vědoma, že navrhované změny se dotknou fyzické a mentální přípravy současných atletů. Proto se tak děje s dvouletým předstihem a Chodecká komise IAAF je přesvědčena, že chodci v této výzvě obstojí. Navrhované změny délky tratí a zavedení technologie pro kontrolu a rozhodování techniky chůze pomůže větší účasti a rozvoji chůze, a také umožní další generaci chodců povzbudit a inspirovat více atletů pro závodní chůzi a také závodit častěji než tomu bylo doposud při dlouhých tratích. Ačkoliv mnoho členů Chodecké komise IAAF bylo pro zachování delších tratí 20km a 50km, které jsou na programu mezinárodních závodů od roku 1930, ti samí pochopili a poznali, že současné prostředí, ve kterém se sport provozuje, je pod konkurenčním tlakem ostatních atletů, diváků, medií a sponzorů než tomu bylo před deseti lety. Každý z členů Chodecké komise IAAF si je vědom, že delší tratě na elitní úrovni OH a MS v Atletice vyvolávaly velké emoce diváků, ale klesající počet startujících a specialistů na světové úrovni je faktor, který nelze přehlédnout.

Ve snaze přežít jako disciplína v tomto konkurenčním prostředí, byl návrh na změnu mistrovských tratí učiněn v souladu s několika dalšími opatřeními, které byly podpořeny současnými špičkovými chodci a ostatními důležitými osobami a institucemi, jak jsou vyjmenovány výše. Mělo by být zopakováno, že návrh na změnu tratí, pokud bude schválen, se časem stane skutečností a 10km bude zařazeno do programu OH a MS v Atletice jakmile kontrolní čipová technologie bude ověřena jako efektivní a umožňující větší shodu v rozhodování chůze. 

Chodecká komise IAAF, Monako, 6. února 2019