vízia 2020 1Vznik:                                          Vízia chôdze 2020 (leták .pdf)

Vízia chôdze 2020 vznikla na základe úplne neuspokojivých výsledkov chodeckej reprezentácie na EP v Poděbradoch 2017. Vízia chôdze 2020 chce využiť dlhodobú podporu ČAS pri skvelej organizácii Poděbrad na svetovej úrovni a preniesť túto mimoriadne úspešnú akciu aj dovnútra chodeckého hnutia až k chodeckému hnutiu.
Vízia chôdze 2020 je výsledkom diskusie medzi členmi chodeckého hnutia, ako sa postupne vyvíjala od stretnutia v Olomouci 2017. Je to návrh koncepcie chôdze do roku 2020 pre ČAS, otvorený pre všetkých, ktorí budú chcieť na uskutočnení tejto vízie spolupracovať na všetkých úrovniach.
Po konzultáciách s úspešnými zodpovednými trénermi a kaučmi na Poděbradoch (Nemecko, Poľsko) sa domnievame, že existujú v podstate dve cesty vedúce k svetovej výkonnosti – centrálna a tzv. demokratická. Prvá cesta je založená na systéme, druhá na náhodnom výbere z pomerne veľkého počtu talentovaných jedincov. Pokiaľ však táto prirodzená základňa nie je, môžeme dopadnúť rovnako ako susedné Rakúsko, kde chôdza prakticky vymizla.


Príčiny súčasného stavu:

Príčiny sú vnútorné (frustrácia z vývoja organizácie Poděbrad, intrigy proti zodpovednému trénerovi chôdze, neprajnosť úspechov, ohováranie, vytváranie úmyselnej nespolupráce atď.)
Ak však Zväz prijme túto koncepciu, založenú na systémovej ceste k európskym a svetovým výsledkom, vnútorné príčiny nie sú takou veľkou prekážkou, ako by sa mohlo zdať. Úplne objektívne nemáme od nikoho ďalšieho výsledky, ktoré by zniesli porovnanie s nedávnym stavom, pozri nižšie, a ktoré by vytvárali nejakú výkonnostne porovnateľnú alternatívu.
Dôležitejšie sú preto pre nás vonkajšie príčiny a ich rozbor:

Chýba súťaže družstiev mládeže vo všetkých krajoch

Chôdza, ako atletická disciplína, je dlhodobo poddimenzovaná. Personálne aj súťažne. Pri cca. 180. profesionálnych a poloprofesionálnych tréneroch v rámci atletiky má chôdza 1 profesionálneho trénera v rámci rezortu MŠ. Jeden človek nemôže zaistiť kontinuitu a nadväznosť (od výberu talentov po reprezentantov) od žiakov až po dospelých.

Cez tento stav a jediného profesionálneho trénera chôdze sme donedávna dosiahli tieto výsledky:

Výsledky do 16. miesta a účasti OH, MS, ME, MS23, ME23, MS19, ME19, SP, SP19, EP, EP19 od r. 2000

(vrátane bežeckých reprezentačných výsledkov chodcov)

OH – 10.miesto Drahotová A. (2016), 16.miesto Holuša (2000) ďalšej účasti: 2004 Holuša, Dibelková, Malysa, 2008 Schindlerová, 2016 Gdula

MS – 5.miesto Dibelková (2005), 7.miesto Drahotová A.(2013), 8.miesto Drahotová A.(2015), 9.Malysa (2003), 16.miesto Holuša (2001) ďalšej účasti Holuša 3x, Dibelková 2x, Schindlerová 2x, Gdula,

ME – 3.miesto Drahotová A.(2014) ďalšej účasti: Schindlerová 2x, Gdula,

ME23 – 2.miesto Schindlerová (2009), 2.miesto Drahotová A. (2015), 3.miesto Dibelková (2005), 6.miesto Dibelková (2003), 6.miesto Schindlerová (2007),7.miesto Gdula (2013)), 9.miesto Pelantová (2007), 11.miesto Drahotová (5.000 2015)  

MS19 – 1.miesto Drahotová A. (2014), 6.miesto Drahotová A. (2012), 8.miesto Dibelková (2002), 12.miesto Chaloupka (2004), 12.miesto Drahotová E. (2012) ďalšej účasti: Drahotová (1.500m), Gdula, Paríz

ME19 – 1.miesto Drahotová A. (2013), 3.miesto Drahotová E. (2013), 4.miesto Drahotová E. (2011), 5.miesto Paríz 2001, 9.miesto Drahotová A. (2013 3.000m/pr.) ďalšej účasti: Dibelková, Drahotová E., Korvasová

MS19 beh do vrchu - 4.miesto Korvasová /1.miesto družstvo/ (2015), 7.miesto Drahotová A., 11.miesto Drahotová E.,/3.miesto družstvo Drah. A., Drah. E., Pôčková/

ME19 beh do vrchu - 4.miesto Korvasová /2.miesto družstvo/ (2015)

MS chod. tímov – účasť Motl, Maternová, Drahotová A, Gdula (2016)

SP chôdze - 12.miesto Holuša (2004), 12.miesto Malysa (2002), 16.miesto Schindlerová (2008), ďalšej účasti Dibelková 2x, Holuša 3x, Schindlerová, Malysa 2x, Chalúpka, Paríz, Vítová,

SP19 chôdze – 3.miesto Drahotová A.(2014),/7.miesto družstvo/, ďalšej účasti Drahotová E., Chalúpka, Paríz

EP chôdze - 4.miesto Drahotová A.(2015)., 8.miesto Holuša(2003)., ďalšej účasti Drahotová E., Škrášková, Chalúpka,

EP19 chôdze – 2.miesto Drahotová A., 7.miesto Drahotová E./2.miesto družstva/ 2013, 7.miesto Drahotová A., 11.miesto Drahotová E.,/3.miesto družstva/, 8.miesto Chalúpka ( 2003), 11.miesto Paríz (2001)    

ďalšej účasti: Korvasová, Gdula L., Gdula T.,

¨Zdroj: Ivo Piták a výsledky uvedených závodov.

Komentár: Domnievame sa, že z hľadiska efektívnosti na jedného človeka ide o nadpriemerný výsledok plne porovnateľný s ostatnými disciplínami.

Kredit chôdze je napriek tomu medzi atletickými trénermi je minimálna a aj na začínajúcich trénerov je od začiatku ich práce prenášaný dojem, že chôdza nepatrí medzi atletické disciplíny alebo že minimálne to nie je plnohodnotná disciplína.

Chýba súťaže - zaradenie do súťaží družstiev najmä u mládeže na úrovni KASov. Tým sa chôdza dostáva úplne mimo sféru záujmu atletických oddielov a mládežníckych skupín.

Výsledkom je malá základňa a záujem mládeže. Pokiaľ sa podarí počty najmä v žiackych kategóriách zvýšiť ako v posledných rokoch, potom rovnako narazí na nezáujem oddielov, pretože chôdza nie je zaradená v súťažiach družstiev mládeže. Z toho vyplýva, že špička je len o jednotlivcoch, a keď sa potom vyskytnú napríklad zdravotné problémy pri úzkej špičke, nie je náhrada.

 

Súčasný stav súťaží mládeže:

Zvyšuje sa počet štartujúcich v kategórii žiakov a žiačok, aj napriek faktu, že súťaž je zaradená v jedinom Libereckom kraji. Znižuje sa počet štartujúcich len pre body. V roku 2016 ide už o počty 79/39 žiakov s žiačok. Na M-SR v hale Praha Stromovka počet štartujúcich 54.

ČAS podporuje chôdzu na vysokej úrovni na chodeckom mítingu Poděbrady, ktorý patrí medzi veľmi kvalitné preteky na svete, v roku 2017 tu bol úplne úspešný EP v chôdzi po organizačnej stránke. Tento potenciál, ktorý priťahuje aj mládež na verejných závodoch, nemôžeme potom využiť, pretože tieto deti nemajú v oddieloch zodpovedajúcu súťaž a nemôžu byť adekvátnou oporou tímu. Napriek zvyšujúcemu sa počtu pretekárov z radov žiakov a žiačok nemajú kde adekvátne pretekať a podporovať družstvo a vytvárať prirodzené povedomie, že všetky disciplíny sú súčasťou súťaže. 

Súťaže družstiev mládeže v krajoch 2016

Súťaž je v jedinom Libereckom kraji (LKAS), a to už niekoľko rokov (informácie môže podať p. František Párys). Preteká staršie a mladšie žiactvo na 2 000 m chôdze na dráhe, počty sú do 10 štartujúcich, kolesá sú 3-4. Žactvo a dorast sa preto zúčastňujú chodeckých závodov v krajskom prebore dospelých, ktorý má 5-6 kôl, pre ženskú kategóriu 3 000 m na dráhe a pre mužskú kategóriu striedavo 3 000 a 5 000 m. V roku 2016 v KP pravidelne štartovalo 5 žiačok, 3 dorastenky, 1 juniorka a 5 dorastencov. V kraji majú chodeckú mládež v rôznom počte, trénovanosti a trénerskom zabezpečení oddiely TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, AC Slovan Liberec, AC Rumburg, TJ Rumburg, AC Syner Turnov, TJ Iskra Nový Bor, AC Mladá Boleslav. Počet mladých chodcov v spádovej oblasti LKAS je 30, najviac zo všetkých krajov; to dokazuje nepochybnú prospešnosť súťaže (druhý kraj Moravskosliezsky má počet 24 bez súťaže, ale ťaží z tradície práce s mládežou vo Frýdku-Místku, Havířove i Opave a práci trénerov vo Vítkoviciach a Porube).  

Tréningové skupiny mládeže a trénerské obsadenie 2016

Slezan Frýdek-Mistek Josef Nejezchleba, Atletika Južné Mesto (Praha) Petr Brandejský, LIAZ Jablonec Dana Jandová, Jaroslav Čierny, Iskra Nový Bor Petr Chodera, AC Slovan Liberec František Párys, AC Rumburk Jan Rein, AC TEPO Klad Opava + Hodonin + VŠTJ Technika Brno Jiří Malysa st., ŠSK Vítkovice pí Legerská, Atletika Poruba Karel Ketner, Slavia Havířov Ján Polášek, Lokomotíva Beroun pí Šafránková, Orol Vyškov pí Málková, AC Mladá Boleslav Jaroslav Prück. V Atletike Chrudim je od septembra skupina 4 dievčat, v AC Sparta Praha začína pôsobiť Ondřej Čerepušťák, na PSK Olymp Praha Miroslav Fliegl.

Chýba koordinácia, ukážky chôdze na sústredenie mládeže, aktívny prístup trénera mládeže, ktorý nebude brániť deťom v iných disciplínach, ale prirodzene ich povedie k tomu, na čo majú talent a kde sa môžu na Európskej úrovni vo vytrvaleckých disciplínach presadiť.

 

Systémový návrh riešenia:

 1. Zaradiť súťaže družstiev mládeže v krajoch 2018
 2. Úväzok pre chodeckého trénera mládeže na úrovni ČAS
 3. Vytvoriť Chodeckú radu pre zodpovedného trénera chôdze a pre ČAS ako konzultačnú skupinu

 Ad 1. Žiadame ČAS o systémovú pomoc, máme v mládeži základňu, nemáme súťaž a nemáme zodpovedajúcu výkonnosť.

Štatistika a výsledky ukazujú silnú pozitívnu koreláciu medzi možnosťou štartovať v súťaži družstiev a počet pretekárov, rovnako ako už tradičné H-MČR a každoročne stúpajúci počet prihlásených (viď prílohy)'- Nebránime sa ani netradičnému formátu pre súťaže družstiev, aby bola chôdza atraktívnejšia:

Napríklad zmiešané štafety s dohodnutou dĺžkou tratí na dráhe pre:

 • mladšie žiactvo a žiačky
 • dorast
 • juniorky a juniori      (Je možná aj kombinácia s behom ako vytrvalecký dvojboj pre väčšiu súdržnosť mladých vytrvalcov v oddiele).

 Ad 2. Úväzok pre chodeckého trénera mládeže na úrovni ČAS:

Zodpovedný tréner chôdze mládeže:

Kvalifikačné predpoklady:

Tréner I alebo II triedy, prax, ideálne aj z vlastného pretekania, znalosť atletického prostredia.

Požadované schopnosti:

Komunikácia s mládežou, tvorivé vízie, presvedčiť o nich ostatných, odhad vhodného somatotypu, časová flexibilita, schopnosť improvizácie, argumentačná pohotovosť, trpezlivosť, sociálne zručnosti, dohovorí sa dobre AJ, schopnosť prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

Úlohy pre zodpovedného trénera chôdze mládeže

 1. a) vybudovať širšiu základňu chôdze mládeže v SR
 2. b) zvýšiť jej výkonnosť
 3. c) úzka spolupráca s trénerom reprezentácie

 Z toho vyplýva konkrétne náplň práce:

 1. Aktívne sa podieľa na zaradení chôdze do atletických súťaží družstiev mládeže. Osobné intervencie a vedenie rokovaní na KAS vo všetkých krajoch s cieľom presvedčiť vedenie KASov . Zároveň pomôže najmä v začiatkoch s agitáciou a výberom vhodných typov ml. atlétov z oddielov, ktorí budú na súťažiach prítomní.
 2. Tréning chôdze včleniť do existujúcich tréningových jednotiek. Bude metodicky pomáhať pri návštevách na trénikových jednotkách v oddieloch. Ukáže a naučí, ako bez vytrhnutia chodcov z kolektívu a narušenia tréningového programu mládežníckej skupiny možno zaradiť prirodzene športovú chôdzu.
 3. Víkendové tréningové zrazy na rozvíjanie techniky a výkonnosti. Pre mladých atlétov, ktorí sa chodecky „chytia“ bude organizovať krátke víkendové tréningové zrazy v spolupráci s jedincami dospelej reprezentácie. V čase prázdnin aj dlhotrvajúce akcie.
 4. Ukážky a spoločné skúšky chodeckej techniky na zrazoch mládežníckych výberov. Účasť na zrazoch predovšetkým bežeckých mládežníckych výberov. Osvetová práca medzi bežcami aj trénermi. Dokázať motivovať funkčne a psychicky zdatných jedincov bez „kotníka“, ktorí sa v európskom meradle bežecky nemôžu špičkovo uplatniť, že chôdza je ich šancou na prerazenie do medzinárodnej špičky. Nepreťahovať tieto jednice od existujúcich trénerov, ale naopak vytvoriť s trénermi takýchto pretekárov spolupracujúcu dvojicu, kedy chodecký tréner bude s vytipovanými jedincami spolupracovať.
 5. Ukážky a spoločné skúšky chodeckej techniky na zrazoch mládežníckych výberov ostatných vytrvaleckých športov. Rovnakú agitačnú a osvetovú prácu sa snažiť robiť pri ostatných vytrvaleckých športoch – bežecké lyžovanie, biatlon, cyklistika.
 6. Navodí spolupracujúcu atmosféru a bude systematicky pracovať na skultúrnení chodeckého prostredia v rámci dobrovoľných trénerov chôdze.
 7. Bude pre chôdzu získavať všeobecne športovo zdatných jedincov, u ktorých bude šanca na výkonnostný rast porovnateľný s chodecky vyspelými krajinami. Utvoria testovacie batérie všeobecných aj špeciálnych predpokladov pre danú disciplínu.
 8. Práca s vytipovanými bežeckými (aj ďalšími vytrvaleckými aj nevytrvaleckými) trénermi na tom, aby pochopili a prijali fakt, že chôdza je „lacná“ disciplína, v ktorej aj Európan môže byť úplne konkurencieschopný v európskom i svetovom meradle. Že je tu aj reálna možnosť zisku medailí na súťažiach typu OH, MS. Presvedčiť týchto trénerov o tom, aby sa chôdzi venovali, je dlhodobou a náročnou, nielen náborovou úlohou.
 9. Koordinácia chodeckej termínovky /je špecifická/ s termínovkou súťaží družstiev.   

Re 3.  Ustanoviť Chodeckú radu pre zodpovedného trénera chôdze a pre ČAS ako konzultačnú skupinu

- CHR je radou zodpovedného trénera chôdze a vyjadruje sa k odborným a organizačným otázkam spojeným s prípravou pretekárov, súťažiam ak otázkam, dotýkajúcim sa chôdze a riešeným v príslušných orgánoch ČAS.

- Nie je registrovaným združením usporiadajúcim súťaže. Je menovaná v počte min. 3 max. 7 členov zodpovedným trénerom chôdze alebo orgánmi ČAS.

- Schádza sa ako nadpolovičná väčšina raz ročne pri tradičných chodeckých pretekoch a toto jej konanie je otvorené a prístupné všetkým aktívnym záujemcom z chodeckého hnutia.

Časový harmonogram:

Reštart a záchrana „výkonnostnej“ chôdze v ČR by nebola prácou na rok. Samozrejme, už za rok by sa mohli vyhodnotiť prvé výkonnostné a organizačné kroky. Za tieto kroky musí byť niekto zodpovedný a musí sa k tomu motivovať. Predovšetkým musia začať obchádzať bežecké preteky aj ďalšie preteky vytrvalostno-rýchlostných športov a potom aj mládežnícke bežecké výcvikové zrazy a vyhľadať, presvedčiť a motivovať použiteľných bežcov a prípadne ich trénerov k chôdzi. Musí vedieť vysvetliť a ukázať techniku ​​a sám okolo seba chodcov sústreďovať. Musí vytipovať zo súčasných chodeckých mládežníkov použiteľných ľudí a presvedčiť ich o cieľavedomej, jasne zameranej chodeckej príprave.

Mládežnícky tréner musí postupne začať organizovať pre týchto ľudí špeciálne tréningové tábory av spolupráci s trénerom dospelých začať týchto ľudí riadiť. Dohovoriť a umožniť im štarty na chodeckých závodoch, ktoré majú nejakú úroveň. Učiť ich pretekať aj v behoch a iných disciplínach - pretekanie v chôdzi v ČR (okrem výnimiek napr. Poděbrady), je stratou kontaktu so športovo výkonnostnou realitou. Chôdza sa musí zapracovať chôdze do systému závodov družstiev, aby oddiely boli tlačené chodcov mať. Kombinácia súťaže a tréner môže viesť k cieľu.

Nevidíme inú cestu, než zaradenie chôdze do súťaží mládeže, kde žiadame systémovú pomoc ČASu.

Ciele na 2 roky:

Bezproblémové a úspešné zvládanie MU konkurencieschopnými chodcami. Na slušnú úroveň SCM limitov dotiahnuť v každej kategórii aspoň 3-5 chodcov (žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky). Vybrané jedince dotiahnuť k úspešnej reprezentácii na MEJ, MSJ a následne na ME23. V oblasti výkonnostnej a rekreačno-športovej závodnej chôdze musí dôjsť k navýšeniu počtu mládežníckych účastníkov. Navýšiť počet trénerov atletiky, ktorí sa budú chôdzou v praxi zaoberať.

Ciele na 4 roky:

V súlade s Víziou chôdze 2020 by tu mali byť aj noví konkurencie schopní reprezentanti v dospelých kategóriách. V mládežníckych kategóriách dosiahnuť na pravidelné plnenie nominačných kritérií na európske i svetové súťaže vrátane MEJ a MSJ. Jedinci musia byť schopní atakovať prvú desiatku celkového poradia. Pri prechode z mládežníckych kategórií do kategórií dospelých obmedziť straty úspešných mládežníkov. Stabilizovať trénerské zázemie a počty atletických trénerov venujúcich sa chôdzi, ako športovej disciplíne.

Vzťah chôdze a behov:

Hoci ide o prirodzene sa doplňujúce disciplíny vo svojej vytrvaleckej podobe, je tu mnoho nepochopení a paradoxov:

Chôdza ako atletická disciplína dlhodobo vypadla zo systému práce s mládežou. Takmer všetci jej úspešnejší reprezentanti mládeže i dospelých prešli úplne neštandardným procesom. V rámci systémových zmien a nastavených limitov však nie je možné týmto nesystémovým spôsobom pokračovať. Práve preto, že k chôdzi mládežnícki tréneri systému vyčlenia až deti a mládežníkov úplne nepoužiteľné pre inú disciplínu, k chôdzi sa systémovo dostanú ľudia „športovo nepoužiteľní“. Pritom meradlom použiteľnosti je často úspešnosť na krajskej, maximálne slovenskej úrovni.

Pretože zo systému mládeže nemohol jediný rezortný tréner) zaoberajúci sa chôdzou (Ivo Piták) vybrať „použiteľné“ chodcov, odhodlal sa k neštandardnej výberovej politike. Začal si vytipovávať pohybovo aj morálne vhodné typy pre vrcholovú chôdzu v bežeckých disciplínach, alebo iných vytrvalostných športoch čisto subjektívne a po otestovaní týchto športovcov ich pre chôdzu „pretiahol“. Účinnosť tohto výberu bola smerom k reprezentácii a zaradeniu do rezortov veľmi vysoká, zhruba 1:3-4. Takto sa na peniazoch Holpuchovej „vyviezla“ Dibelková, na možnostiach Dibelkovej Schindlerovej, na Schindlerovej sestry Drahotovy atď. Jedine Chaloupka a Parízek prišli hotoví z dielne Jiřího Šorma. (Nutno konštatovať, že tento neštandardný systém prinášal celkom slušné výsledky az pohľadu počtu atlétov (chodcov) prešlých týmto systémom mal aj mimoriadnu efektivitu - viď. Výsledky chodcov od r. 2000 vyššie.

Je koniec so zastaraným prístupom, že chodec je ten, kto nevie poriadne behať a bežec sa nemôže naučiť chodiť. Zo strany chodcov je táto talentová všestrannosť preukázateľná (viď prehľad v prílohe): Drahotovy A i E., Pôčková, Schindlerová, Dibelková. Na chodeckých pohároch reprezentovali triatlonisti aj cyklisti - Vítová, Škrášková, Šimánková (kombinovala až do junioriek Dibelková). Zo strany bežcov a ich trénerov je opačný prístup zatiaľ mimo ich uvažovania.

Bohužiaľ je v myslení trénerov stále jednoduchšie urobiť výsledok na „vrchoch“, než v chôdzi. Pre nich sú vrchy stále viac, než chôdza Toho sme boli svedkami aj pri účasti chodkýň na baňach do vrchu MEJ a MSJ - Drahotová A. a E., Pôčková, Korvasová, Maternová.

Súčasným nepriaznivým fenoménom svetovej, ale aj európskej atletiky zvlášť v behoch (zvlášť vo vytrvaleckých behoch) je dominancia bežcov afrického pôvodu telesnej stavby. Vďaka ich množstvu je neskutočne ťažké (ak rovno nie nemožné) konkurovať im na špičkovej svetovej úrovni. To je samozrejme faktom aj u nás. Záujmom zväzu, pokiaľ ho zaujímajú finálové umiestnenia na OH a MS, by malo byť ukázať perspektívu čo najviac našim bežcom aj v chôdzi, pretože chôdza je disciplínou, kde je možné zatiaľ svetu naozaj konkurovať. A konkurencieschopný môže byť usilovný a snaživý bežec, ktorý je z hľadiska Európy priemerný, v rámci SR slušný bežec a pritom v chôdzi by mohol byť aj v rámci sveta výborný. Pri súčasnom systéme a vzťahu bežeckých trénerov k chôdzi sa ale o chôdzi nikdy nepokúsi.

Z hľadiska ekonomickej efektivity vynakladaných prostriedkov do vrcholovej prípravy je tento systém, umožňujúci z dobrého bežca na úrovni SR vychovať európskeho alebo aj svetového chodca veľmi efektívne merané finálovými účasťami na ME, MS a OH

Požiadavky na organizačné zabezpečenie:

Vonkajšie zo strany ČAS: Dovoľujeme si požiadať ČAS (predsedníctvo) – aby použilo svoje nástroje v riadení atletiky smerom ku KASom tak, že súťaže jednotlivcov i družstiev mládeže musia zahŕňať všetky disciplíny vrátane chôdze. Pokiaľ sa chôdza (najmä u mládeže) ocitne mimo spoločných bicyklov, väčšina oddielov na chodcoch nemá záujem. A ďalej pôjde o nesystémové a náhodné vyhľadávanie jednotlivcov.

Dovoľujeme si požiadať ČAS o angažovanie zodpovedného trénera pre chôdzu (s vyššie vymenovanou náplňou práce), ktorý by, ako ďalšia úloha pomohol v praxi realizovať prijatie tohto rozhodnutia oddielmi a najmä trénermi mládeže. Je to kľúčová úloha, ak chceme, aby sa chôdza stala naozaj plnohodnotnou atletickou disciplínou, úplne zapadajúcou do systému mládeže ČASu. Angažovanie tohto pracovníka a oficiálne poverenie úlohami zo strany vedenia ČASu je nutným predpokladom, aby tento človek mal autoritu, právomoci a možnosť byť „vypočutý“ v systéme riadenia atletiky.

Vnútorné zo strany chodeckého hnutia - Podporná skupina SMOLA Chôdza. Pokiaľ dôjde k prijatiu tejto Vízie chôdze 2020 zo strany ČAS, SMOLA CHÔDZE pomôže s organizáciou a podielom na financovaní tejto koncepcie, podľa toho, ako sa celý systém uchytí. Cieľom je, aby aj solídni mládežnícki bežci mali motiváciu a záujem sa chôdzu naučiť a štartovať v nej. Aby ustala snaha o nábor kohokoľvek i nepoužiteľného pre výkonnostný šport, ale aby sme sa postupne dostali k cielenému výberu. Musíme v prvej fáze vytvoriť tréningové možnosti, ktoré budú motivujúce a pre pretekárov zaujímavé. Aby záujem o účasť na tomto projekte (tejto príprave) vychádzal od pretekárov. Na organizovaní a výbere by sa podieľal reprezentačný tréner, spolu so zodpovedným zväzovým trénerom pre chôdzu.

 

Požiadavky na personálne zabezpečenie:

Navrhovaná personálna štruktúra:

1 úväzok Reprezentačný tréner chôdze - zamestnanec VSC MŠMTČR. 1 úväzok Zodpovedný trénera pre chôdzu najmä mládeže v profesionálnom, (alebo aspoň poloprofesionálnom) režime v rámci ČASu.

Zdôvodnenie návrhu: Táto úväzková pomoc ČASU prinesie dva efekty – pre trénerov a pre pretekárov:

Pre trénerov: Efektívnejšie využitie existujúcej personálnej štruktúry: Nadviazať úzku spoluprácu s bežeckými trénermi (aj tými zodpovednými zväzovými) a presvedčiť ich o vzájomnej výhodnosti spolupráce ao možnosti kombinovanej prípravy chôdze x beh (aspoň do určitého veku).

Motiváciu existujúcich chodeckých trénerov k spolupráci a podriadeniu sa systému. V prvej fáze na ne vyvinúť tlak práve „rýchlu“ prevýchovou a výchovou chodcov, z „použiteľných“ bežcov.

Pre pretekárov: Podporná skupina SMOLA CHÔDZE. Podmienky „SMOLA CHÔDZE“ budú poskytované úplne v súčinnosti s centrálnou prípravou po línii ČASu, nikto ich nebude môcť vynucovať mimo centrálnej prípravy.

 

V Prahe 12. 6. 2017

Miloslav Lapka, Ivo Piták, Josef Smola