Závodná chôdza je olympijská atletická disciplína. Každá atletická disciplína má svoju krásu, svoje špecifiká, svoj okruh priaznivcov i profesionálov a prispieva tak k pestrosti atletickej rodiny. Pretekárska chôdza má v porovnaní s ostatnými členmi atletickej rodiny jednu špecifickú vlastnosť naviac: ide o pohyb, kde sa hodnotí nielen dosiahnutý výkon v objektívnych merateľných jednotkách, ale zároveň sa hodnotí aj vykonávanie chodeckého kroku počas súťaže, pri ktorej oproti behu musí byť trvalo jedna noha držaná. v kontakte so zemou (nedôjde k viditeľnej - ľudským okom postrehnuteľnej strate dotyku chodca so zemou) a ďalej musí byť oporová noha napnutá v kolene od okamihu prvého kontaktu so zemou až do okamihu, keď je vo zvislej polohe.

Pri chôdzi sa jedna pretekárova noha musí vždy dotýkať zeme a stojná noha musí byť napnutá, a nie pokrčená v kolene od okamihu, keď sa dotkne zeme až do chvíle, keď ju minie druhá noha. Chodci sú trestaní za akúkoľvek nepovolenú techniku, napríklad za tzv. "lifting" - tj keď sa ani jedna noha nedotýka zeme. Rozhodcovia na trati hlásia priestupky proti pravidlám trom hlavným rozhodcom, ktorí môžu narušiteľa napomenúť tým, že mu ukážu žltý terčík; za ďalšie porušenie pravidiel nasleduje červený terčík. Tri červené terčíky znamenajú diskvalifikáciu.

chodec chyba kontakt

chodec chyba koleno