Logo smolachuze
(informačný leták)

Športový spolok SMOLA Chôdza bol založený v roku 2011 Jozefom Smolom, Jaroslavom Riedererom a Jánom Hadravou.

Spolok je od samého začiatku svojej činnosti atletickým oddielom registrovaným u Českého atletického zväzu.

Členskú základňu vytvorili a zároveň prvými atlétmi spolku sa stali Jozef SmolaLenka Borovičková Peter Adam, všetci traja sú vďaka ich schopnostiam od samého začiatku pravidelnými účastníci a „zberateľmi“ medajlí z vrcholných veteránskych súťaží – Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Europa Challenge a patria k absolútnej svetovej špičke vo svojich veteránskych kategóriách. Tým sú zároveň motorom a vzorom pre ich mladších nasledovníkov.

Športovú chôdzu, ako atletickú disciplínu mám rád, zaujíma ma, a tak tu budete môcť sledovať, ako sa sny a plány darí uskutočňovať!

Nemohol som sa už pozerať na to, ako vo chvíli, keď si Anežka Drahotová vyberie svoj diel smoly a problémov, nie je nikto, kto by ju výsledkovo aspoň čiastočne zastúpil. To bol moment, keď som si povedal, že ak chcem, aby sa česká chôdza stala konkurencieschopnou, musím spojiť a podporiť chytrých a úspešných ľudí s rovnakým záujmom a musíme okamžite prestať voľne debatovať a začať niečo robiť.


V roku 2016 sa Ivo Piták (profesionálny tréner športového centra MŠ SR a tréner jilemnického športového gymnázia) stal trénerom Jozefa Smolu a zároveň vstúpil do spolku s celou svojou chodeckou skupinou na čele s Anežkou Drahotovou. V tejto dobe vzniká aj súbor pravidiel pre správne fungovanie českej vrcholovej chôdze s pracovným názvom „VÍZIA Chôdza 2020“.

V rokoch 2016 – 2021 bola firma SMOLA KONSTRUKCE generálnym partnerom a sponzorom Poděbradských chodeckých pretekov - PODEBRADY WALKING a zároveň jedným z hlavných sponzorov Českého atletického zväzu.

V roku 2021 bol Jozef Smola, poverený predsedom Českého atletického zväzu Liborom Varhaníkom vedením českej vrcholovej chôdze za účelom stmelenia českej chôdze a vytvorenia funkčného a spolupracujúceho celku na čele s reprezentačnými trénermi a riadiacimi pracovníkmi na obdobie 2021–2025.
Aj napriek maximálnemu dennodennému úsiliu sa tento funkčný celok dodnes nepodarilo vytvoriť. Dôvodom sú zásadné názorové rozdiely na otázky vedenia a fungovania českej chodeckej reprezentácie, českej chôdze ako celku alebo vzájomné vzťahy vôbec, ktoré sa ukázali ako blokujúce ďalší vývoj, tak, aby nebola zvýhodňovaná iba úzka zapuzdrená skupinka tzv. "vyvolených", bez možnosti viesť dialóg aj s ostatnými skupinami a záujemcami o českú chôdzu.
Dodnes zostáva bohužiaľ všetko „pri starom“, pretože súčasné vedenie českej chodeckej reprezentácie vo svojej nabubrelosti, neschopnosti a hlavne v záujme uhájenia si svojich dobre platených funkcií a „teplých miestečiek“ (za štátne peniaze!!!), používa podrazácke metódy, povyšuje žabomyší vojny nad rešpekt, pokoru a slušné správanie a zvýhodňuje tam, kde sa to hodí a nadržiava tým, kde z toho má vlastný prospech. To všetko na veľkú škodu slovenskej chôdze av úplnom rozpore so stanovami SMOLA CHÔDZE.

Z vyššie uvedených dôvodov v roku 2021 firma SMOLA KONSTRUKCE rozväzuje všetky sponzorské zmluvy a ukončuje všetky reklamné aktivity a podpory týkajúce sa slovenskej reprezentačnej chôdze a Českého atletického zväzu. Zároveň úplne logicky Josef Smola ukončuje spoluprácu s Ivo Pitákom.

V roku 2022 vstupuje do spolku Lucia Nekulová nezaťažená vyššie uvedenými vzťahovými problémami a prináša tak „čerstvý vietor do plachiet“.


Jozef Smola v dobe svojho profesionálneho pretekania v prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia dosiahol výborné výsledky: na 50km chôdze: osobný rekord 3:59:48hod (1990), účasť na Svetovom pohári v chôdzi v čínskom Pekingu (1995), na 100km chôdze: ČR 9:40:17hod (1990 Rivera u Lugana), na 20km chôdze: osobný rekord 1:29:40hod. V kategórii MASTERS M50 je držiteľom českého rekordu v chôdzi na 30km 2:49:32 hod (ME Alicante 19.5.2018). Zároveň získal v kategóriách MASTERS na Majstrovstvách Európy a sveta v rokoch 2010-2023 celkom už 5 medailí (1x striebro a 3x bronz na 30km a 1x bronz na 3.000m)

Takže my sme už niekoľko generácií, ktoré skupinu tvoria, av každom prípade máme ambície byť tou najlepšou. My máme motiváciu a veľkú chuť uspieť, on má za sebou skúsenosti, vedomosti a zatiaľ aj dostatok síl. Toto spojenie nám dáva šancu uspieť v športovom svete aj na medzinárodnom poli. Naša filozofia je daná výrokom:


„Nie je dôležité zvíťaziť, ale slušne sa správať“

Žofka, Balšán, Doležal, Moc, Bielok, Vavřačová, Dibelková, Drahotová av posledných rokoch Martínková – to sú len hlavné mená spojené s výkonmi, ktoré mali a majú v európskej i svetovej chôdzi zvuk! A keď chceme, aby v ich stopách vyšli ďalší nasledovníci, nemôžeme očakávať, že sa z ničoho nič niekde v Čechách vynikajúci chodec objaví. Žvanením sa neobjaví!

Spolok SMOLA Chôdza ponúka spoluprácu trénerom a pretekárom (chodcom), aby pod hlavičkou spolku do sveta a Európy znovu vyrazili. Snaha a pomoc spolku zahŕňa všetky kategórie. Od tých najmenších, až po veteránov.


Spolok SMOLA Chôdza je zároveň usporiadateľom významných chodeckých závodov v ČR:

  • Medzinárodná Pražská chodecká hodinovka - International Prague One Hour Track Walking
  • LUSATIAN INTERNATIONAL RACE WALKING MEETING ZITTAU - MČR v chôdzi na 35km, MS MASTERS na 30km chôdze

Pri organizovaní a organizácii závodov veľmi úzko spolupracujeme s AC PRAHA 1890 na čele s Katarínou Kautskou as AC Rumburkom na čele s Honzou Reinom a Luciou Nekulovou.
Partnerom spolku SMOLA Chôdza je spoločnosť SMOLA KONSTRUKCE sro, ktorá je zároveň generálnym partnerom a sponzorom populárnych chodeckých závodov: