!!!POZOR ZMENA TERMÍNU!!! 10. ročníka Pražskej chodeckej hodinovky na 21.októbra 2023 / !!!ACHTUNG TERMIN ÄNDERUNG!!! des 10. Internationales Prag Bahngehen auf 21.Oktober 2023

TERMÍNOVKA 2023 v .pdf / Wettkampftermine 2023 in .pdf 


SCH2

SCH2