Športovanie v kulisách genocídy. Ešte sa nestalo, aby olympiádu organizovala krajina podozrievaná z aktuálneho páchania genocídy.

Dnes budú v Pekingu slávnostne zahájené XXIV. zimné olympijské hry. Po štrnástich rokoch sa globálny športový megapodnik opäť koná v krajine, ktorá je na medzinárodnej scéne dlhodobo kritizovaná za porušovanie ľudských práv.

stiahnutý súborSamotná organizácia hier v Čínskej ľudovej republike budí kontroverzie. Západné krajiny oznamujú diplomatický bojkot s kritikou prichádzajú aj športovci. Pri pohľade na zoznam všetkých možných porušení medzinárodného práva, ktorých sa Čína v posledných piatich rokoch dopúšťa, je prekvapujúce, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) so svojimi globálnymi sponzormi usporiadateľstvo takejto krajine neodobral - bez ohľadu na otázku páchania genocídy. Prenasledovanie novinárov, využívanie technológií na monitorovanie občanov, nútené práce, svojvoľné zadržiavanie a mučenie príslušníkov etnických menšín, potláčanie slobôd, stíhanie osôb uplatňujúcich právo na slobodu prejavu a dlhodobá perzekúcia ľudskoprávnych aktivistov. To je len niekoľko oblastí porušovania medzinárodných dohovorov.

Ponúka sa otázka, či by MOV nemal uvažovať o svojom rozpustení.

Podľa Olympijskej charty je totiž olympismus "životnou filozofiou, povznášajúcou a vyvážene spájajúcou do jedného celku zdatnosť človeka, vôle a ducha". Olympizmus sa usiluje o vytvorenie spôsobu života, ktorý je založený na "radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu, sociálnej zodpovednosti a na rešpektovaní základných univerzálnych etnických princípov". 

Nie je vôbec zrejmé, akým spôsobom čínska olympiáda prispeje k "harmonickému rozvoju ľudstva s cieľom vytvoriť mierovú spoločnosť, ktorá dbá o zachovanie ľudskej dôstojnosti." V krajine, kde je dôstojnosť človeka v súčasnosti pošliapavaná a znevažovaná, tak v prejavoch zaznejú vzletné slová o fair play, úcte, rešpekte a porozumení medzi národmi sveta.