Ligová chôdza - jednotlivé kolesá 2022: OLOMOUC, MILOVICE, NOVÉ MESTO NAD METUJÍ, BRNO

1. kolo piatok 15. 4DSC 8199 55. Olom. 20 na trati slovenskej veteránky, 2022:

Usporiadateľ - AK Olomouc zs

Extraliga M, Ž 10 km

I. liga M, Ž 10 km

II. liga M, Ž 10 km  

 

2. kolo sobota 7. 5. 2022:

Usporiadateľ - SCHP zs - Milovice

Extraliga M, Ž 10 km

I. liga M, Ž 10 km

II. liga M, Ž 5 km     

 

3. kolo nedeľa 22. 5. 2022:

Usporiadateľ – SK Nové Mesto nad Metují

I. liga M, Ž 10.000m

II. liga M, Ž 5.000m

 

4. kolo sobota 6. 8. 2022:

Usporiadateľ – AC Moravská Slavia Brno spolok

I. liga M, Ž 10 km

II. liga M, Ž 10 km