CESTA JE CIEĽ. Aj veteránsky atletický svet má svojho Karola.....nielen ten hudobný.

12. novembra 2021 nás vo veku 92 rokov navždy opustila legenda svetového atletického veteránskeho hnutia. Prinášame preto VIDEO SPOMIENKU (s láskavým dovolením Mii Stewartovej), ako aj TEXTOVÚ SPOMIENKU na LEGENDU ing. Karla Matznera.

VIDEO: "Karel Matzner" - SME VEĽA SMUTNÍ, ALE RADUJME SA, ŽE TU BOL:

ING. KAREL MATZNER sa narodil 16. marca 1929 v Českých Budějoviciach a zomrel 12. novembra 2021 v Prahe. Po absolvovaní stavebnej fakulty ČTUT v Prahe pracoval vo firmách Vodnej stavby a Metrostav. Ako hlavný inžinier výstavby dokončil štyri priehrady: vodné diela Lipno, Nechranice, Vrchlice a Želivka I. Od začiatku výstavby pražského metra bol vedúcim odboru realizácie, neskôr technickým asistentom generálneho riaditeľa podniku. Po odchode do dôchodku sa stal generálnym sekretárom Slovenskej tunelárskej asociácie ITA/AITES a šéfredaktorom odborného bilingválneho časopisu TUNEL.

Je spoluautorom a odborným redaktorom piatich kníh o pražskom metre, odborným poradcom dvoch celovečerných a piatich krátkych filmov o jeho stavbe a autorom viacerých odborných článkov a podnikových publikácií.

Atletike sa venoval ako dorastenec pod vedením olympionika Karola Nedobitého, potom sa k nej vrátil až po štyridsiatke. Stal sa zakladateľom Združenia veteránov ČAS, jeho dlhoročným, dnes čestným predsedom. Bol mnohonásobným majstrom sveta a Európy v bežeckých disciplínach od 400 m po polmaratón v rôznych veteránskych kategóriách.

Úryvok z knihy "Tulky históriou veteránskej atletiky" - Ing. Karol Matzner, 2015:

"Jedna moja známa, s ktorou každoročne schádzam svahy Dolomitov, vydala nedávno útlu knižku o svojich potulkách po svete s názvom Cesta je cieľ. 

Tie tri slová na mňa dýchali mystickou, budhistickou múdrosťou. Nezáleží na tom, kam ideme. Cieľom je, aby sme každý po svojej Ceste, po našej ceste životom, šli s očami dokorán, s dobrotou a láskou v srdci.

Preložme si to do športového jazyka. Spomeňme Coubertinovo olympijské "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa". Pripomeňme si základné tézy a myšlienky našej svetovej veteránskej asociácie WMA: umožniť atletické súťaženie všetkým vekovo sebe rovným po celý život. A rovnako tak idey medzinárodnej organizácie IWMGA organizujúcej svetové veteránske športové hry a podporujúce myšlienku "Športu pre všetkých" Olympijskej charty, bez akýchkoľvek výkonnostných limitov a obmedzení, v priateľskom prostredí športovcov za zenitom. Cesta je cieľ.

Mám pri tom súčasne na mysli slová spolužiaka, s ktorým som sedel v lavici na Jirsíkovom gymnáziu – neskoršieho primára českobudějovickej nemocnice: Dokiaľ môžem, tak musím. Ísť po tej Ceste nie je ľahké, je plná prekážok a ťažkostí, ktoré treba prekonávať. Aby som mohol súťažiť, musím trénovať. Kým môžem, tak musím. Kým po tej Ceste môžem ísť. Preto nevešajte tretry na klinec! 

Cesta je cieľ. 

PS.: Posledná rozlúčka s Karlom Matznerom sa koná v piatok 19. novembra 2021 o 10. hodine vo Veľkej obradnej sieni krematória Strašnice.