PB14Po ročnej odmlke sa oddiel AC Praha 1890 pokúsil znovu nadviazať na storočnú tradíciu konania závodu Praha - Brandýs.

Tohtoročný ročník prebiehal v rýchlom tempe a zároveň sa nad nami vznášal pocit márnosti z toho, že nám aj tak závod z hygienických dôvodov zruší. Našťastie jeseň sa ukázala epidemiologicky priaznivejšia a tak v rýchlom slede prišiel nápad na organizovanie, hľadanie čo najmenej zložitej prípravy, trate, zháňania cien, rozhodcov, až po zázemie pre pretekárov a objednávky na pekné októbrové počasie. Kto niekedy organizoval nejakú akciu vie, že to nie je nič jednoduché.

Pri organizácii závodu nám veľmi pomohla obrovská ústretovosť a podpora zástupcov mestskej časti Praha - Satalice a Komunitného centra v Sataliciach, ktoré poskytlo zázemie.

Ako hodnotiť závod a celú akciu? Bolo mnoho rôznych názorov. Negatívne možno prevládali: nie je to Praha- Brandýs, áno nie je. Zlý termín, možno. Zlá trať-kolotoč, vietor atď. Určite sa nimi budeme zaoberať a hľadať možnosti zlepšenia. Ale našli sa aj pozitívne reakcie, a niektorí pretekári vidia v tejto akcii možnú budúcnosť.

Pre mňa bola veľkým sklamaním malá účasť zástupcov organizujúceho oddielu AC Praha 1890 a to v mládežníckych a žiackych kategórií. Medzi argumentmi opäť nasledovalo (zlý termín, nehodiaci sa do koncepcie prípravy, propozície na poslednú chvíľu a pod.)

Čo na záver? Obrovské poďakovanie zástupcom Satalic a to hlavne zástupca starostu pani Ing. Leone Táborskej a vedúcej komunitného centra pani Eliške Portužiakovej. Ďalej všetkým čo sa na akcii podieľali ako rozhodcovia, spojky, zapisovateľ, vyhlasovateľ výsledkov a aj odovzdávajúci cien.

Ďalej chcem poďakovať aj pánovi Pepovi Smolovi, ktorý pomohol osloviť pretekárov v chôdzi.

Všetkým veľmi ďakujeme za účasť a budúci rok snáď na ďalšom ročníku závodu PRAHA-BRANDÝS, r.z. F. Zouhar st.