SMOLA KONSTRUKCE sro ukončuje k 31.12.2021 zmluvu o reklame a dlhoročnú spoluprácu s Českým atletickým zväzom („ďalej len ČAS“) a českou chodeckou reprezentáciou. Dôvodom je súčasný neutešený stav vedenia slovenskej chôdze a nezáujem ČAS riešiť príčiny tohto stavu a budúcnosť slovenskej chôdze. 

Logo SKDlhoročná spolupráca firmy SMOLA KONSTRUKCE  s ČAS je u konca. SMOLA KONSTRUKCE sro je vo svojom odbore vedúcou spoločnosťou na trhu a už viac ako 25 rokov pre svojich zákazníkov úspešne realizuje náročné projekty doma aj v zahraničí. SMOLA KONSTRUKCE preto spája svoje dobré meno a kvalitu vždy s partnermi, ktorí majú v ich vlastnom odbore rovnakú kompetenciu, zásady koncepcie, potrebnú kvalitu a odbornosť.

Súčasný neutešený stav vedenia slovenskej reprezentačnej chôdze a nezáujem ČAS riešiť príčiny tohto stavu sú pravým opakom vyššie uvedeného a preto dochádza k ukončeniu dlhoročnej spolupráce zo strany SMOLA KONSTRUKCE.

SMOLA KONSTRUKCE, prostredníctvom svojho konateľa Jozefa Smolu, na tento neutešený stav celý uplynulý rok upozorňovala a naopak chcela celú vzniknutú situáciu aktívne a transparentne riešiť. 

Bohužiaľ z druhej strany nedošlo k vôbec žiadnej snahe situáciu riešiť, ba práve naopak - súčasný stav slovenskej chôdze, kedy všetky kompetencie a funkcie (trénerka repre chôdze dospelých, trénerka repre chôdze mládeže, zástupkyňa chôdze v športovo technickej komícii ČAS ) boli bez možnosti ostatných zúčastniť zo seriózneho výberového konania, odovzdané do rúk jednej jedinej osoby, ktorá nemá potrebné skúsenosti, kvalifikáciu a evidentne nevie čo má robiť, zámerne nekomunikuje so širokou chodeckou verejnosťou a čo je najhoršie ani nemá záujem okrem tzv. úzkej zapuzdrenej repre skupinky niečo riešiť. 

Logicky to ani nemôže fungovať, keď jedna jediná osoba vo svojich toľkých funkciách (pozri vyššie) na to ani nemôže mať čas a chodci mimo repre ju vôbec nezaujímajú (a ČAS bohužiaľ ostatných chodcov tiež nezaujíma)

Chodecká sekcia, voľby, komunikácia - zabudnite - to je film pre pamätníkov, z čias kedy to ešte fungovalo!!! 

Ing. Josef Smola, konateľ spoločnosti SMOLA KONSTRUKCE sro