Mnohonásobné poďakovanie za veľké úsilie o ďalšie šírenie našej európskej myšlienky o spoločnom prevádzkovaní a utváraní športovej chôdze Lenkke Borovičkovej, Martinovi Nedvídkovi a Jozefovi Smolovi. 

certifikát