LENKA SLABAKOVÁ JE 78 BODOVÁ !!! = ZÁSADNÝ POSUN V PORADÍ = VEĽKÁNSKA OMLUVA OD UDO SCHAEFFERA

Udo Schaeffer sa týmto ospravedlňuje Lenke Slabákovej za chybné pridelenie bodov, vzniknuté tým, že Udo ako správny gentelman pôvodne priradil Lenke vekovú kataegóriu W45. Lenka Slábková je W55 a získava tak podľa bodovacích tabuliek 78 bodov a zároveň sa posúva na tretie miesto v ženách! Nižšie korektúra - opravená tabuľka: .

210605 GSW RumburkA