FORMULÁRE PRE CESTU NA OLOMOUCKÚ DVACÍTKU V CHÔDZI! 

obrazyKONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY KONTROLY 

Pre potreby cesty na Olomouckú dvadsiatku az nej je potrebné vyplniť formuláre pre cesty mimo okresu s uvedením, že sa jedná o účasť na hromadnej akcii. Tento formulár musí mať vytlačený každý účastník pri sebe a preukázať sa v prípade kontroly! Ďalej potom je potrebné mať vyplnený Selfreporting formulár. Oba dva formuláre sú na stiahnutie nižšie vo formáte.pdf

!!! A nezabudnúť na RT PCR TEST NA COVID !!!: 

Výsledok tohto testu musí byť k dispozícii najneskôr pred vstupom povinnej osoby do areálu konania športovej akcie, a nesmie byť v čase zahájenia športovej akcie staršia ako 48 hod. od odberu biologickej vzorky (najskôr 8.4.2021 o 9 hod.). Táto povinnosť sa nevzťahuje na povinné osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické známky ochorenia COVID-19, absolvovali podľa platných mimoriadnych opatrení Ministerstva zdravotníctva izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku RT-PCR testu a od prvého pozitívneho výsledku RT- PCR testu neuplynulo viac ako 90 dní. Povinné osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19, predložia lekárske potvrdenie. Povinnosť predloženia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sa vzťahuje na všetky povinné osoby (pretekári, rozhodcovia, organizátori a médiá), aj keď už absolvovali očkovanie na COVID-19. 

FORMULÁR PRE CESTU MIMO OKRES DO OLOMOUCE.pdf

SELFREPORTING FORMULÁR.pdf

Selfreporting formulár musí byť vyplnený v deň závodu (v tlačenej podobe bude k dispozícii aj v mieste závodu)

 A keď toto všetko absolvujete, tak nezabudnite prísť na ŠTART a po štartovnom výstrele hlavne ísť dopredu........a užiť si preteky.