Upozornenie pre šírenie dezinformácií a ohovárania najmä pre pána pretekára Víta Hlaváča a pre pána funkcionára STK Petra Kratochvíla

Smola prilohaV článku z 28. januára 2021 na našom webe, kde uvádzame možný výber pretekárov pre ME v chôdzi družstiev, Poděbrady máme nasledujúce mandáty:

Josef Smola, je členom organizačného výboru ME v chôdzi družstiev Poděbrady za sekciu chôdze, a zároveň má mandát od predsedu OV ME v chôdzi družstiev Poděbrady k tomu, aby mu šéftrenérka chôdze Katarína Čermáková predkladala priebežne stav príprav chodeckej reprezentácie .

Ďalej Firma SMOLA KONSTRUKCE sro zakúpila od Slovenského atletického zväzu marketingové práva na základe margetínovej zmluvy a SMOLA CHÔDZE zs je právoplatným členom - oddielom riadne registrovaným u Slovenského atletického zväzu. Firma SMOLA KONSTRUKCE sro je partnerom Českého atletického zväzu a hlavným oficiálnym partnerom ME v chôdzi družstiev Poděbrady

!!!!Veľmi dôrazne preto žiadame, aby vyššie uvedení páni Vít Hlaváč a Peter Kratochvíl nepodávali a nerozširovali prostredníctvom sociálnych sietí dezinformácie a najmä aby nepoškodzovali vyššie uvedené meno!!!!

!!!!V opačnom prípade by mohlo totiž dôjsť k tomu, že vyššie uvedené meno, firma a spolok s týmto menom spojená, budú nútení záležitosť riešiť právnou cestou pre poškodenie mena. Vyššie uvedení dvaja páni si zrejme neuvedomujú, koľko peňazí v rádoch miliónov Sk vyššie uvedená firma a spolok investovali za posledných pár rokov do slovenskej chôdze!!!! Za súčasný stav budeme minimálne žiadať ospravedlnenie, zatiaľ bezplatnú. 

Jozef Smola