Prinášame stručné informácie zo zasadnutia Organizačného výboru Majstrovstiev Európy v chôdzi družstiev, konaného dňa 25. januára 2021 v Prahe.

erwc Podebrady212325 lockup 4cf lZasadnutie prebehlo v priateľskom a konštruktívnom duchu za účasti starostu mesta Poděbrady, 1.miestostarostu mesta Poděbrady, generálneho riaditeľa Kúpele Poděbrady as, predsedu Českého atletického zväzu, vedúceho oddelenia súťaží a medzinárodného oddelenia Českého atletického zväzu, riaditeľa mítingu zväzu, konateľa spoločnosti SMOLA KONSTRUKCE sro a predsedu spolku SMOLA Chôdze.

Mesto Poděbrady na čele so starostom a Kúpele Poděbrady, as na čele s generálnym riaditeľom deklarovali maximálnu možnú súčinnosť a spoluprácu na akcii.

D. Bor informoval o plánovanom zabezpečení súťaže, vrátane trasy a jej okolia, ktoré bude obdobné ako pri jesennom mítingu 2020 alebo Európskom pohári 2017. Bude potrebné umiestniť platformu nad kvetinové hodiny. Park pri kaštieli bol z polovice zrekonštruovaný a generálny riaditeľ Kúpele Poděbrady ho ponúkol na využitie počas ME.

Generelne je ale potrebné vnímať súčasnú situáciu a obmedzenia súvisiace s covidom. Problém zhlukovania ľudí atď. Atletická chodecká školička a fan zóna - je v pláne ich uskutočniť, premostenie trate ani tribúna pre divákov nie je v pláne ich realizovať. Bude rozhodnuté bližšie k akcii v kontexte aktuálnej situácie. To sa bohužiaľ týka aj testovacích závodov deň pred ME pre dorast a veteránov. Nutnosť konania testovacieho závodu bude preverená s EA, ale trvá problém so žiadosťou o výnimku.

Josef Smola, člen OV ME v chôdzi družstiev, Poděbrady