Definitívne chodecké tabuľky ČR 2020 / Season´s lists - Czech Race Walking 2020

Chodecké tabuľky spracoval Mudr. Peter Brandejský. Ďakujeme!