Tohtoročný ročník PRAŽSKEJ CHODECKEJ HODINOVKY sa presúva na mestský štadión v Čelákoviciach!!! Termín zostáva bez zmeny - sobota 17.října 2020 

Das Prager Bahngehen wird nach Čeľakovice beim Prag nah umgezogén!!! Termin bleibt unverändert - am Samstag, 17.Oktober 2020

Vzhľadom na aktuálny vývoj koroanvírusovej situácie sa tohtoročný ročník "Pražské chodecké hodinovky" presúva na atletický štadión do Čelákovíc pri Prahe. Termín, časový program, registračný prihlasovací systém a všetko ostatné zostáva bez zmien a beží ďalej.  

Aufgrund der aktuellen Corona Lage wird das Prager Bahngehen nach Čelákovice beim Prag nah umgezogén. Termin, Zeitplan, Anmeldeverfahren, sovie alles anderes bleibt unverändert und läuft weiter.

Miesto / Ort, Adresse: Atletický štadión Čelákovice, Pri kaplnke 1288/8

https://goo.gl/maps/YpWcsXHEYzG2

https://mapy.cz/s/3oYAk

Terén: tartan, bežecký ovál v dĺžke 400m / Tartanbahn 400m lang

https://smolachuze.cz/index.php/cs/prazska-hodinovka/propozice-pchh

nepomenovanéfoto