MILOVICA RACE WALKING 20. júna 2020 - 1. kolo chôdze do ligových súťaží družstiev   

img110Na základe úprav bude súťaž oproti minulým rokom výrazne ovplyvnená, preto navrhujeme v roku 2020 súťaže družstiev uzavrieť bez možností postupov a zostupov. • Uzavretím I. aj II. ligy bude rok 2021 prebiehať v rovnakom zložení skupín. • Prebehne bodovanie všetkých kôl a bude určené konečné poradie súťaží družstiev za rok 2020 • Na MČR družstiev mužov a žien bude vyhlásený majster a majstrovstiev sa zúčastnia všetky družstvá extraligy. • Úpravy sa prejavia do súťažného poriadku družstiev 2/2020 schválenej Predsedníctvom ČAS.

CHÔDZA DO LIGOVÝCH SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV DOSPELÝCH RIADENÝCH ČAS V ROKU 2020:

1. kolo – 20. 06. 2020 – Milovice 

2. kolo - 11. 07. 2020 - Nové Mesto nad Metují   

3. kolo – 01. 08. 2020 – Olomouc