Sviatok chôdze v Rumburku už tretíkrát na novom štadióne!

SVATOK CHUZE 2020AC Rumburk organizuje 4. júla 2020 tretí ročník chodeckého závodu.

Sviatok chôdze je celodenný závod pre všetky kamarátky a kamarátov - atlétov - chodcov.

Od prípravok, žiactva, dorastu a juniorov cez dospelých až po "Masters" borce!

V jeden deň máte možnosť pretekať v chodeckej klasike - 5000 metrov na dráhe /mládež a žiactvo na svojich tratiach/.

A netradične v chodeckom šprinte na 1000 metrov a všetko je zavŕšené chodeckou show, štafetami dvojíc na 30 minút.

Chodecké štafety majú neuveriteľný náboj aj vďaka žrebovaniu dvojíc, muž + žena!

Medzi jednotlivými chodeckými závodmi je dosť času sa porozprávať, vymeniť skúsenosti z tréningu

a pozvať sa na ďalšie chodecké preteky u nás v ČR a snáď aj v zahraničí.

Preteky organizuje AC Rumburk za podpory partnerov AC na čele sa SMOLA KONSTRUKCE sro

Príďte si zapretekať do hlavného mesta chôdze v ČR, do Rumburku.

 

Diesom Tag ist das Gehen ein Königreich und die Geher im Štadión die Könige, die ihrem Hobby ohne Schonung nach - "GEHEN" können.

Wer nicht genug bekommen kann, darf 3x ohne Probleme štarten!

Zwischen 10 und 12 Uhr jeder auf seiner Stammstrecke je nach Altersklasse 1000 - 5000m! Nach dem Mittag Sprintstrecke je nach Altersklasse von 200 bis 1000m!

Und für die ganz harten dann das 30´-Paargehen!

Nôch Fragen? Links die Ausschreibung.