Tohtoročný ročník Poděbrady Walking odložený. This year's Poděbrady Walking was postponed.

DSC0866Na základe rozhodnutia Vlády Českej republiky o vyhlásení núdzového stavu, kedy sa s účinnosťou od 13. marca 2020 od 6 hodín zakazujú hromadné akcie, kde je zrazu viac ako 30 osôb, odkladá Český atletický zväz majstrovstiev Českej republiky v chôdzi, medzištátne stretnutie a chodecký míting , ktorý sa mal uskutočniť 4. apríla v Poděbradoch.

O náhradnom termíne konania majstrovstiev Českej republiky v chôdzi, medzištátneho stretnutia a chodeckého mítingu Poděbrady Walking rozhodne Predsedníctvo Českého atletického zväzu.

Ďakujeme za porozumenie,

Based on decision Government of Czech Republic to deklaruje status emergency, s účinkom od March 13, 2020 z 6 o'clock banning mass events with more than 30 people at the time, postpones the Czech Athletic Association th y ´s Poděbrady Walking ktoré zahŕňajú Slovakia race prechádzky championships a international match , ktoré boli určené na April 4 v Poděbrady.

About alternatívne dátumy českej republiky majstrovstiev v závode chôdze, international zápasu a Poděbrady Walking Meeting bude decidovať Board of Czech Athletics Association.

Ďakujem za pochopenie,