Koronavírus (COVID-19) zasiahol aj do sveta chôdze. Závod LUGANO TROPHY 8. marca 2020 zrušený!!! Sú kvôli koronavírusu v ohrození aj ďalšie plánované preteky?

Bohužiaľ Koronavirus zasiahol aj do sveta športu a teda aj chôdze. Závod LUGANO TROPHY, ktorý sa mal konať v nedeľu 8. marca 2020 byk zrušený av tomto roku sa ani nebude konať v žiadnom náhradnom termíne. 

CANCELLATION OF THE COMPETITION LUGANO TROPHY 2020

Vysvetlenie k zrušeniu závodu LUGANO TROPHY 2020:

Vo Švajčiarsku platí kvôli koronaviru (COVID-19) generelne zákaz organizovania kultúrnych a športových podujatí s počtom účastníkov nad 1.000 osôb. Napriek tomu, že sa chodeckého mítingu LUGANO TROPHY každoročne zúčastňuje celkovo vrátane usporiadateľov a technického zázemia cca 100 – 150 osôb, teda ďaleko menej ako 1.000, rozhodol kantón (okres) TICINO (kam patrí Lugano), vzhľadom na medzinárodnú pretekársku účasť (oi medzi prihlásenými) pretekári a pretekárky z Číny....), že sa LUGANO TROPHY tento rok konať nebude. A neuvažuje sa ani o jeho konaní v žiadnom náhradnom termíne v roku 2020.

Ďalší na programe zrušenie pretekov je veľmi pravdepodobne ME MASTERS v hale v portuglaskej BRAZE (15.-21. marca 2020), kde je vzhľadom na veľký počet prihlásených z celej Európy, veľká pravdepodobnosť zrušenia. 

 Sú kvôli koronaviru v ohrození ohrozenia aj ďalšie plánované preteky? Nižšie najbližšie preteky, v poradí podľa termínu konania:

8. marca LUGANO TROPHY CANCELLATION OF THE COMPETITION - ZRUŠENÉ - O DÔVODOCH ZRUŠENIA INFORMUJEME VÝŠKU

15. - 21. marca ME MASTERS BRAGA chôdze 3.000mv hale a 5km na okruhu (Portugalsko)

21. marca DUDINCE MČR 50km chôdze a medzinárodný chodecký míting

2. - 4. apríla ME MASTERS MADEIRA chôdze 10km a 30km (Portugalsko)

4. apríla POĎBRADY WALKING