Josef SMOLA zvolený za člena organizačného výboru ME v chôdzi družstiev 2021 v Poděbradoch. Predsedom organizačného výboru Libor VARHANÍK.

Dňa 18. februára 2020 sa v Poděbradoch konalo zasadnutie Organizačného výboru Majstrovstiev Európy v chôdzi družstiev 2021 za prítomnosti okrem iných aj starostu mesta Poděbrady Jaroslava Červinku, zástupcom starostu mesta Poděbrady Romana Schulza a predsedu Českého atletického zväzu Libora Varhaníka.

Na programe bolo okrem ostatných bodov aj schválenie a zvolenie Organizačného výboru ME v chôdzi družstiev 2021 v Poděbradoch.

Za predsedu organizačného výboru bol zvolený Libor Varhaník, za podpredsedu Jaroslav Červinka a za člena organizačného výboru Josef SMOLA.

DSC00029

Celkové zloženie organizačného výboru ME v chôdzi družstiev 2021: 

Libor VARHANÍK Predseda organizačného výboru

Jaroslav ČERVINKA podpredseda organizačného výboru

David BOR Člen organizačného výboru

Marta FEIKOVÁ Člen organizačného výboru

František FOJT Člen organizačného výboru

Roman SCHULZ Člen organizačného výboru

Josef SMOLA Člen organizačného výboru

Tomáš TAUBR Člen organizačného výboru

Petr VALENTA Člen organizačného výboru

 

Návrh bol schválený.