Článok na tomto webe z 13. februára 2020 k Majstrovstvám SR v chôdzi mládeže, konaného v hale Olympe v pražskej Stromovke v nedeľu 9. februára 2020 ma prinútil reagovať na to, čo som videl v hale Olympu na vlastné oči. Čo sa tam dialo a koľko to malo spoločné so spravodlivým rozhodovaním? Prípadným záujemcom zo strany tam úradujúcich rozhodcov, je možné všetko vysvetliť pri videozázname.

6

Ak nechceme, aby v českých chodeckých reáliách sa chôdzi venovali iba mládežníci, ktorí vlastne pre naozaj vrcholový šport nemajú dispozície a ktorí pre športovú „nepoužiteľnosť“ postupne skončia až pri tej našej disciplíne, potom musíme pripustiť, že oni „netalentovasní“ ev. rekreačne športujúci jedinci, budú tými talentovanejšími porážaní…

tých športovo talentovaných, sa nám k chôdzi naozaj veľmi nedostane. A ak sa tak predsa občas stane, jednoznačne ich postavíme pred realitu, že chôdza je disciplínou pre tých športovo menej schopných a že budeme nekompromisne trestať snahu vybočiť z radu. Jednoducho budeme trestať snahu naučiť sa techniku ​​(medzi našou mládežou zriedka videnú), ale ktorú používajú všetci tí, ktorí v Európe a svete v chôdzi niečo znamenajú, budeme sa snažiť donútiť ich k poňatiu techniky, ktorú možno nazvať veteránsku. Kráčivý, na pohľad upracovaný štýl, v ktorom väčšinovo tolerujeme pravidelné, alebo občasné nedopínanie, krívanie... Hlavne ten pohyb nesmie mať plynulosť a ľahkosť. Je smutné sledovať veteránskych pretekárov v úlohe rozhodcov, ev. rozhodcov, ktorí sa snáď rýchlu a plynulú chôdzu svetových špičiek nikdy nevideli, ako núti mladých adeptov chodeckého športu POCHODOVAŤ. Jednoducho rozhodujú na základe svojho vzoru a vo svojom svätom zanietení (nechcem ich podozrievať z úmyslu) chodcov, ktorí sa snažia ísť technikou, ktorú odkukávajú od svojich vzorov – špičiek nášho športu – jednoducho napomínajú, brzdia a následne dávajú návrhy na diskvalifikáciu. Je tragické, keď títo rozhodcovia si myslia, že vzorom techniky pre tých mladých, by mali byť oni! To tiež v event.. rolu trénerov robia a mladým demonštrujú, ako sa má chodiť. Ľudia, buďte prosím súdni. Vy už by ste nemali nič predvádzať. Vy by ste mali za pomoci videozáznamov z veľkých súťaží, porovnávania a pokusy o napodobnenie, mladých učiť účinnú a vo svete používanú techniku.

Bohužiaľ k tejto technike je potrebné byť pripravený gymnasticky (uvoľnenosť a veľký rozsah pohybu, takmer hyparmobilita), fyzicky (silovo), musí byť cit pre pohyb a jemnú techniku ​​– a to je problém – že? Ono totiž naozaj nestačí mladého adepta UCHODIŤ (lepšie UPAJDAŤ)!!!

Správate sa tak, akoby tréneri skoku o tyči učili mladých techniku ​​z doby bambusových, alebo duralových tyčí!!!

A vlastne nechápem, čo týmto spôsobom rozhodovanie a učenie sledujete? Snáď len to, aby tí športovo schopní pochopili, že chôdza je v Čechách športom športovo netalentovaných jedincov a že ich medzi sebou nechceme, ak nám chcú predvádzať, že aj v Čechách je možné chodiť rýchlo… V tom prípade, nech odídu robiť iný šport, alebo disciplínu…

A oni to urobia…

Dostávame sa k otázke v nadpise a skúste si odpovedať sami… Píšem to preto, že sa nechcem za českú chôdzu v Poděbradoch 2021, 23, 25 hanbiť! A nielen tam...

V starostlivosti o mladú chodeckú generáciu sa mnoho vecí zmenilo. Poďme pomocnú ruku, aby snaha a nový trend vedenia začal systémovo generovať európsky a svetovo konkurencieschopných reprezentantov.

Veľmi schopne sa vo funkcii zodpovednej trénerky mládeže (SCM + reprezentácia) ujala Katka Čermáková a už po roku sa objavujú jasné výsledky jej práce. Prípravu aj tréningové tábory úzko prepojila s prípravou zvyšku dospelej reprezentácie. Väčšina trénerov mládežníkov pod jej vedením je ochotná spolupracovať.

5Je skvelé, že spoločne s druhou Katkou – Maternovou už počas minulého roka spojili svoje úsilie a prepojili prípravu chodcov v Turnove, Jilemnici, Vrchlabí.
Spoločne sa teda priamo podieľajú na tréningu chodcov, ktorí už dnes tvoria jednu skupinu – Jarda Morávek, Eliška Martínková, Jana Žigmundová, Adela Pittnerová, Matej Piták, Filip Klazar a ďalší. V oblasti sa snaží chôdzu rozšíriť aj do ďalších žiackych skupín a zatiahnuť do spolupráce ďalších trénerov.
Reprezentačný tréner dospelých Ivo Piták Katkám s prípravou pomáha iba po technickej stránke a ako konzultant.
Preto u pretekárov tejto medzioddielovej skupiny prosím od nabudúce uvádzať ako trénera - dvojicu Katarín - Čermáková, Maternová.
Katky majú aj u ostatných mladých chodcov rešpekt a snáď sa podarí do poděbradských európskych pohárov pod ich vedením dať dohromady konkurencieschopné mládežnícke družstvo.

bohužiaľ štýl tuzemského rozhodovania sa môže stať limitujúcim faktorom ich snahy. Prosím o vážne zamyslenie a asi chcem veľa – prosím o trošku súdnosti a sebareflexie!

Ivo Piták, reprezentačný tréner chôdze SR