SPRAVODAJ CHÔDZE č.1 - SCM, Kateřina Čermáková

HODNOTENIE ROKA 2018 - Chôdza

Dospelí:

Anežka Drahotová ME - 2. miesto, MS tímov - 6. miesto

Lukáš Gdula ME - 21. miesto, MS tímov - 46. miesto

Úroveň mládežníckych kategórií z pohľadu reprezentácie SR je stále nedostatočná. Hoci sa počet štartujúcich v súčasnosti zvyšuje, výkony zostávajú nízke. So súčasnými mládežníckymi výkonmi nie je možné medzinárodne konkurovať. Sekciu mládežníckych chodcov je potrebné nielen zvyšovať počtom, ale aj výkonnosťou. Radi by sme sa pokúsili o zlepšenie výkonnostnej zložky prípravy (predovšetkým všeobecnej prípravy, kde vidíme najväčšie rezervy) a motiváciu chodcov/chodkýň zaradených v SCM. K vyššie uvedenému progresu budú využívané spoločné akcie SCM sekcie chôdze (testovacie zrazy, VT, závody).

Okrem chodcov/chodkýň SCM budeme sledovať aj výkonnosť ďalších (zatiaľ do systému nezaradených) chodcov, ktorí prejavia chuť, pracovitosť a hlavne motiváciu sa zlepšovať.

HALOVÉ MČR

MČR v halovej chôdzi mládeže túto nedeľu ukázalo slabiny a nedostatky. Výkonnostná aj technická úroveň pretekárov má dlhodobo stagnujúcu úroveň. Vypichnúť si zaslúži výkon Adely Veselkovej. Tá sa ešte donedávna venovala závodnému plávaniu a na halovom MČR ukázala obrovský všeobecný potenciál a výbornú techniku. Samozrejme tu bolo aj množstvo ďalších solídnych osobných výkonov, ale väčšinu súčasných pretekárov čaká ešte dlhá cesta za väčším progresom, ak sa rozhodnú pre medzinárodnú reprezentáciu.

DLHODOBÉ CIELE:

Dlhodobým cieľom je vybudovanie generácie mládežníkov, ktorí by mohli byť reprezentačne úspešní smerom k MSJ tímov, EPJ tímov, EYOF, MEJ, MSJ a následne ME22. Aby vznikla generácia schopná nadviazať na súčasných reprezentantov v kategórii dospelých.

Pri súčasnej výkonnostnej úrovni vybraných chodeckých mládežníkov, nielen špeciálne, ale hlavne všeobecne – športové, je cieľom prvého roku centralizovaných zrazov zoznámiť pretekárov s tréningom vytrvalostných disciplín aj špecifík športovej chôdze a ďalej ich motivovať.

Cieľom VT je využiť hlavne „vzorovú“ pomoc dospelých pretekárov – Anežky Drahotovej, Lukáša Gduli. Spoločne sa pokúsiť vypichnúť hlavné chyby a nedostatky a využiť vzor (najmä Anežky Drahotovej) nielen po štýlovej stránke, ale aj ako príklad prístupu k príprave a organizácii dňa.

Bude dobré, keď spolu súčasní pretekári SCM (chôdza) budú tráviť čas a vzájomne sa motivovať a zlepšovať.

Okrem spoločných tréningov VT SCM chôdze by sme VT využili na všeobecne-športovú informovanosť. Súčasťou VT budú nielen tréningy, ale aj prednášky na témy, ktoré sú so športom bezprostredne späté (strava, životospráva, …)

SÚČASNÉ SCM SEKCIA CHÔDZE

Limity do VSCM a SCM majú v súčasnosti splnené:

Libnar Vojtech 1999 – 10 km 44:05, 20 km 1:38

Potencionálne ciele: štart na EP a ME23

Rožnovský Rastislav 2000 – 10 km 46:17

Potencionálne ciele: splnenie cieľov pre štart na EP

Martínková Eliška 2002 – 3 km 15:22, 5 km 26:05

Potencionálne ciele: nominácia na EYOF a EP jun. v chôdzi

Žigmundová Jána 2002

Potencionálne ciele: nominácia na EYOF

Zajačik Adam 2003 – 5 km 25:47

Bočková Sabina 2001 - 3 km 16:08

ZOZNAM SLEDOVANÝCH (perspektívnych)

Adela Veselková 2005 – 2 km 11:11, 3 km 17:12

Jaromír Morávek 2003 – 5 km 25:17

Kateřina Nedvídková 2004 – 2 km 10:40, 3 km 15:59

Prvým krokom k pokusu o ,,osvetuˮ chôdze bolo nájsť osobu, ktorá bude v ďalšom období zodpovedná za prípravu českej chodeckej mládeže. Po dohode so šéftrenérmi mládeže Rusom, Purmanom a Wastlom, bola do funkcie asistentky pre chodecké disciplíny zvolená turnovská trénerka Kateřina Čermáková. Spoločnými silami sa budeme snažiť o navýšenie počtu a výkonnosti mládežníkov SCM (chôdza).

 

PLÁNOVANÉ SRAZY SCM Chôdza

  1. 4. – 21. 4. 2019 Želetica (pri Kyjove)

Sústredenie nadväzujúce na sériu závodov doma aj v zahraničí.

Spoločné VT dospelých a mládežníckej reprezentácie – príprava by mala smerovať k EP chôdze.

Ciele VT:

  • Technika chodeckého pohybu vo všetkých tréningových a závodných pásmach, video-rozbory, úprava techniky jednotlivých pretekárov

Piták, Čermáková

  • Všeobecné telesná príprava – metodika tréningu, úpravy disbalancií, vyhodnotenie jednotlivcov

Tomáš, Čermáková, teoretický metodický sprievod Piták

  • Spoločné tréningy chôdze, bazén, beh)
  • La krivka, závislosti La + TF a pod.
  • Konzultácie individuálne s jednotlivými pretekármi, spoločné diskusie a ev. prednášky.
  1. 5. – 5. 5. 2019 Trutnov/Jilemnice

Testovací zraz, funkčné a lekárske vyšetrenie, tréning.

  1. 7. – 7. 7. 2019 Rumburk
  2. 7. – 19. 7. 2019 Jilemnice/Vrchlabí
  3. 10. – 28. 10. 2019 VT (Želetice/Trutnov/Zadov) - lokalitu včas upresníme

Na zrazoch radi uvítame aj ďalších mládežníckych chodcov, ktorí sa o zaradenie do SCM usilujú. (Na vlastné náklady).

Priebežne budeme informovať trénerov vybraných pretekárov, sledovať výkonnosť ďalších pretekárov a snažiť sa do konca tohto roka výrazne zdvihnúť počty chodcov so splnenými kritériami pre SCM.

Pre vybraných pretekárov sa pokúsime zaistiť štarty na zahraničných závodoch.

Pokiaľ sa v tomto roku podarí okrem MU splniť niekomu z mládežníkov nominačné kritériá na EP jun. družstiev, EYOF, MEJ, budeme to môcť považovať za veľký úspech. Našim cieľom je, aby v ďalších rokoch neboli štarty na týchto súťažiach riedkou výnimkou, ako doteraz.