Chodecké tabuľky ČR 2018 po Pražskej chodeckej hodinovke k 20.10.2018 / List pre Slovensko Race Walker po Pragu Stundengehen 20.10.2018

CHODECKÉ TABUĽKY ČR 2018 v PDF verzii / List for the Slovakia Race Walker 2018 PDF Version