Oto prosty 2 interesujący Dinge! Josef Smoladawni mistrzowie i Szef „Smola Chuze” rozpoczął się w czeskim LIGA w tym roku AC Rumburk! Prawidłowo położone. stoi również? W Czechach istnieje „bogaty konkurencja liga liga” 1. - 3. Liga. Że z najmocniejszych sportowych sportowców jest również „wbudowany” w tej dziedzinie. Soll gorąco, przed przypadkowym uszkodzeniem, etc. zaczął mężczyzna w lidze dla osób lub stowarzyszenia ...! Sachen gibts! Również w godzinach wieczornych! A dwa: 17.6. Dopiero umowy na DREIERSERIE możliwości startowych z Geher w Rumburku, W pobliżu granicy z Niemcami! bereits am 23.6. znajduje się najwyższy punkt dla mistrzów z mistrzów Masters! ehe am 30.6. wtedy dni w ostatnim roku tego słowa długi dzień Chodzenie na stadionie w Rumburku przedstawione! Trzy rozpoczyna są możliwe! Serce było cię bardziej?